Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday, 18 November 2019

12-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v01-00
AFET

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 12 listopada 2019 r.

12-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-12_1 PE643.079v02-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 12 listopada 2019 r.

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 14 listopada 2019 r.

11-11-2019 AFET_OJ(2019)11-14_1 PE643.127v01-00
AFET

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 18 November 2019

11-11-2019 ECON_OJ(2019)11-18_2 PE643.139v01-00
ECON

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 12 listopada 2019 r.

11-11-2019 ITRE_OJ(2019)11-11_1 PE643.068v02-00
ITRE

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 18 November 2019

11-11-2019 AGRI_OJ(2019)11-18_1 PE643.163v01-00
AGRI

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 11 listopada 2019 r. - Wtorek, 12 listopada 2019 r.

11-11-2019 DROI_OJ(2019)11-11_1 PE643.038v02-00
DROI

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 12 listopada 2019 r.

08-11-2019 CJ13_OJ(2019)11-12_1 PE643.006v01-00
CONT BUDG