Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 28 January 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v01-00
EMPL

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 23 stycznia 2020 r.

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 22 stycznia 2020 r. - Czwartek, 23 stycznia 2020 r.

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 22 stycznia 2020 r. - Czwartek, 23 stycznia 2020 r.

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. - Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. - Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

20-01-2020 ECON_OJ(2020)01-22_1 PE646.844v01-00
ECON

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 28 January 2020

20-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-28_1 PE646.858v01-00
ITRE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. - Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

20-01-2020 TRAN_OJ(2020)01-20_1 PE645.113v02-00
TRAN

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. - Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI