Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia

13-12-2019 LIBE_PR(2019)643171 PE643.171v02-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

09-12-2019 LIBE_PR(2019)643227 PE643.227v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639867 PE639.867v01-00
CONT

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Termin składania poprawek : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Network and Information Security (now the European Union Agency for Cybersecurity) for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639868 PE639.868v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termin składania poprawek : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639879 PE639.879v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termin składania poprawek : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of Eurojust for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639922 PE639.922v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termin składania poprawek : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement and Cooperation (Europol) for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639924 PE639.924v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termin składania poprawek : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639854 PE639.854v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termin składania poprawek : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Euratom Supply Agency for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639856 PE639.856v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termin składania poprawek : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639857 PE639.857v01-00
CONT

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Termin składania poprawek : 29-01-2020