Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Vice-Chair of the Single Resolution Board

20-01-2020 ECON_PR(2020)646854 PE646.854v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

20-01-2020 ECON_PR(2020)646855 PE646.855v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

20-01-2020 ECON_PR(2020)646856 PE646.856v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Executive Director of the European Banking Authority

17-01-2020 ECON_PR(2020)646834 PE646.834v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00
EMPL

Klára DOBREV

Termin składania poprawek : 28-01-2020

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

Termin składania poprawek : 20-01-2020

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie przygotowań do przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który zostanie przeprowadzony w 2020 r., kontroli broni jądrowej i opcji rozbrojenia nuklearnego

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Termin składania poprawek : 28-01-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

13-01-2020 LIBE_PR(2020)646765 PE646.765v01-00
LIBE

Petar VITANOV

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Termin składania poprawek : 25-02-2020

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018

10-01-2020 CONT_PR(2019)639918 PE639.918v02-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termin składania poprawek : 29-01-2020