Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 W skrócie

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment
18-11-2019 Badanie

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 W skrócie

Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries
01-02-2019 Badanie

Misuse of Interpol’s Red Notices and impact on human rights – recent developments
17-01-2019 Badanie

Contemporary forms of slavery
20-12-2018 Badanie

Rule of law and human rights in Cuba and Venezuela and EU engagement
11-12-2018 Badanie

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 W skrócie

Human rights and the external actions of the EU and Member States
06-11-2018 Czasopisma

Universal jurisdiction and international crimes: Constraints and best practices
17-09-2018 Badanie