Warsztaty

Warsztaty są organizowane przez departamenty tematyczne i umożliwiają posłom zadawanie pytań oraz wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z pracami Parlamentu lub aktualnie poruszanymi kwestiami. Nie zawsze odbywają się one publicznie, ale mogą mieć miejsce podczas posiedzenia komisji parlamentarnej.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

EMPL

The workshop “Employment and social affairs - Achievements and challenges ahead” was organised at the request of the EMPL Committee to serve as preparation for the hearing of the Commissioner-designate and the discussion on the next Commission work programme. This workshop was in two parts. In the first part, two international organisations, the ILO and the OECD, presented their policy strategies for the future of work.

Kontakt

Lista kontaktów

Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia