Z ostatniej chwili

What's new?

14-02-2020 - 12:49
Calender red and grey

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

18-02-2020 - 17:23
EMPL Posiedzenie
17-02-2020 - 16:04
EMPL Posiedzenie
28-01-2020 - 09:40
EMPL Posiedzenie

Powitanie

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Witamy na stronie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL).

Komisja EMPL odpowiada za politykę zatrudnienia i wszelkie aspekty polityki społecznej, w tym warunki pracy, zabezpieczenie społeczne, włączenie społeczne i ochronę socjalną; swobodny przepływ pracowników i emerytów; prawa pracownicze; środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy; Europejski Fundusz Społeczny; politykę w dziedzinie szkolenia zawodowego, w tym kwalifikacje zawodowe; dialog społeczny; wszelkie formy dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć. Jesteśmy także odpowiedzialni za stosunki z pięcioma agencjami: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF i nowo powstałym Europejskim Urzędem ds. Pracy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki