Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 25 June 2020 EN

22-09-2020 ENVI_PV(2020)06-25-1 PE655.714v01-00 ENVI

MINUTES - Thursday, 2 July 2020 EN

22-09-2020 ENVI_PV(2020)07-02-1 PE655.781v01-00 ENVI

OPINION on a New Industrial Strategy for Europe EN

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

OPINION with recommendations to the Commission on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

AMENDMENTS 1 - 133 - Draft opinion Technical and operational measures for more efficient and cleaner maritime transport EN

14-09-2020 ENVI_AM(2020)655976 PE655.976v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

11-09-2020 ENVI_AD(2020)653750 PE653.750v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

MINUTES - Thursday, 28 May 2020 EN

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

MINUTES - Monday, 6 July 2020 - Tuesday, 7 July 2020 EN

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-06-2 PE655.857v01-00 ENVI

MINUTES - Tuesday, 14 July 2020 EN

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-14-1 PE655.910v01-00 ENVI

MINUTES - Monday, 13 July 2020 EN

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-13-2 PE655.916v01-00 ENVI

PROJEKT OPINII w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska w tej kwestii

08-09-2020 ENVI_PA(2020)655977 PE655.977v01-00 ENVI
Simona BALDASSARRE

AMENDMENTS 361 - 398 - Draft opinion Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657229 PE657.229v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMENDMENTS 1 - 180 - Draft opinion Establishing the InvestEU Programme EN

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655961 PE655.961v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMENDMENTS 1 - 119 - Draft opinion Public sector loan facility under the Just Transition Mechanism EN

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655962 PE655.962v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMENDMENTS 181 - 239 - Draft opinion Establishing the InvestEU Programme EN

03-09-2020 ENVI_AM(2020)657154 PE657.154v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności

03-09-2020 ENVI_AD(2020)657184 PE657.184v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKÓŁ - Czwartek, 28 maja 2020 r.

01-09-2020 ENVI_PV(2020)05-28-1 PE652.579v02-00 ENVI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 18 maja 2020 r.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)05-18-1 PE652.382v01-00 ENVI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-08-1 PE653.897v01-00 ENVI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 22 czerwca 2020 r.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-22-1 PE654.095v01-00 ENVI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 16 czerwca 2020 r.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-16-1 PE654.097v01-00 ENVI

PROTOKÓŁ - Piątek, 5 czerwca 2020 r.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-05-1 PE655.650v01-00 ENVI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 4 czerwca 2020 r.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-04-1 PE655.663v01-00 ENVI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 29 czerwca 2020 r.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-29-1 PE655.749v01-00 ENVI

OPINIA w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład

23-07-2020 ENVI_AD(2020)650586 PE650.586v03-00 ENVI
Petros KOKKALIS

POPRAWKI 1 - 75 - Projekt opinii Zmiana rozporządzenia (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności

20-07-2020 ENVI_AM(2020)655624 PE655.624v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Opinia w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

17-07-2020 ENVI_AL(2020)653878 PE653.878v01-00 ENVI
Esther de LANGE

OPINIA w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów

16-07-2020 ENVI_AD(2020)647120 PE647.120v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

POPRAWKI 115 – 519 - Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”)

16-07-2020 ENVI_AM(2020)653822 PE653.822v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

POPRAWKI 520 - 1095 - Projekt sprawozdania Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”)

16-07-2020 ENVI_AM(2020)655706 PE655.706v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

POPRAWKI 1 - 359 - Wstępny projekt rezolucji Wdrożenie przepisów UE dotyczących wody

15-07-2020 ENVI_AM(2020)655641 PE655.641v03-00 ENVI
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ Martin HÄUSLING Eleonora EVI Malin BJÖRK Christophe HANSEN Joanna KOPCIŃSKA Marco DREOSTO Sara CERDAS

POPRAWKI 1 - 599 - Projekt sprawozdania Unijne ramy prawne mające na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE

15-07-2020 ENVI_AM(2020)655680 PE655.680v01-00 ENVI
Delara BURKHARDT

POPRAWKI 1 - 58 - Projekt opinii w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

10-07-2020 ENVI_AM(2020)654048 PE654.048v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

OPINIA w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

09-07-2020 ENVI_AD(2020)650533 PE650.533v02-00 ENVI
Mick WALLACE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 4 maja 2020 r.

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-04-1 PE650.678v01-00 ENVI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 11 maja 2020 r.

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-11-1 PE652.335v01-00 ENVI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 12 maja 2020 r.

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-12-1 PE652.336v01-00 ENVI

POPRAWKI 45 - 107 - Projekt sprawozdania Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

06-07-2020 ENVI_AM(2020)654063 PE654.063v01-00 ENVI
Nikos ANDROULAKIS

POPRAWKI 1–241 - Projekt opinii Nowa strategia przemysłowa dla Europy

03-07-2020 ENVI_AM(2020)654051 PE654.051v01-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Alexandr VONDRA

PROJEKT OPINII w sprawie polityki spójności i regionalnych strategii środowiskowych w walce ze zmianą klimatu

01-07-2020 ENVI_PA(2020)653872 PE653.872v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

OPINIA w sprawie maksymalizacji potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych w UE

29-06-2020 ENVI_AD(2020)650506 PE650.506v02-00 ENVI
Maria SPYRAKI

OPINIA w sprawie europejskiej strategii leśnej – dalsze działania

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”)

17-06-2020 ENVI_PR(2020)653803 PE653.803v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

16-06-2020 ENVI_PR(2020)652637 PE652.637v01-00 ENVI
Nikos ANDROULAKIS

PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE

15-06-2020 ENVI_PR(2020)652351 PE652.351v02-00 ENVI
Delara BURKHARDT

PROTOKÓŁ - Wtorek, 21 kwietnia 2020 r.

11-06-2020 ENVI_PV(2020)04-21-1 PE650.523v01-00 ENVI

POPRAWKI 1 – 173 - Projekt opinii Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

11-06-2020 ENVI_AM(2020)652646 PE652.646v01-00 ENVI
Adam JARUBAS

PROJEKT OPINII w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

10-06-2020 ENVI_PA(2020)653750 PE653.750v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

POPRAWKI 1 - 181 - Projekt opinii Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład

09-06-2020 ENVI_AM(2020)650680 PE650.680v01-00 ENVI
Petros KOKKALIS

PROJEKT OPINII w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy

08-06-2020 ENVI_PA(2020)652353 PE652.353v01-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

POPRAWKI 54 - 1094 - Projekt sprawozdania Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652555 PE652.555v01-00 ENVI
Jytte GUTELAND

POPRAWKI 1 - 329 - Projekt sprawozdania Niedobór leków – jak sprostać pojawiającemu się problemowi

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652627 PE652.627v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POPRAWKI 330 - 674 - Projekt sprawozdania Niedobór leków – jak sprostać pojawiającemu się problemowi

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652628 PE652.628v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POPRAWKI 675 - 746 - Projekt sprawozdania Niedobór leków – jak sprostać pojawiającemu się problemowi

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652629 PE652.629v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

POPRAWKI 1 - 69 - Projekt opinii Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów

05-06-2020 ENVI_AM(2020)647121 PE647.121v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

POPRAWKI 675 - 696 - Projekt opinii Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

03-06-2020 ENVI_AM(2020)650633 PE650.633v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

POPRAWKI 38 - 285 - Projekt opinii Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

03-06-2020 ENVI_AM(2020)650732 PE650.732v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

POPRAWKI 286 - 674 - Projekt opinii Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

03-06-2020 ENVI_AM(2020)652279 PE652.279v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA