Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

17-02-2020 ENVI_AD(2020)646764 PE646.764v03-00
ENVI

Pascal CANFIN

  DRAFT OPINION on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control

12-02-2020 ENVI_PA(2020)647141 PE647.141v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termin składania poprawek : 12-03-2020

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 17 lutego 2020 r. - Wtorek, 18 lutego 2020 r.

12-02-2020 ENVI_OJ(2020)02-17_1 PE647.151v01-00
ENVI

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 13 lutego 2020 r.

04-02-2020 ENVI_OJ(2020)02-13_1 PE647.035v01-00
ENVI

 

POPRAWKI 11 – 101 - Projekt sprawozdania Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

30-01-2020 ENVI_AM(2020)646951 PE646.951v01-00
ENVI

Esther de LANGE

POPRAWKI 1 - 258 - Wstępny projekt rezolucji Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku

30-01-2020 ENVI_AM(2020)646955 PE646.955v01-00
ENVI

Kateřina KONEČNÁ, Cristian-Silviu BUŞOI, Jan HUITEMA, Michèle RIVASI, Joanna KOPCIŃSKA, Günther SIDL, Simona BALDASSARRE

POPRAWKI 23–56 - Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

29-01-2020 ENVI_AM(2020)646937 PE646.937v01-00
ENVI

Nikos ANDROULAKIS

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 3 lutego 2020 r.

28-01-2020 ENVI_OJ(2020)02-03_1 PE646.920v01-00
ENVI

 

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. - Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

27-01-2020 ENVI_PV(2020)01-20-1 PE646.898v01-00
ENVI

 

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki

24-01-2020 ENVI_PR(2020)646870 PE646.870v01-00
ENVI

Jutta PAULUS

Termin składania poprawek : 03-03-2020