O komisjach

Powitanie

FEMM Committee Chair FEMM Committee Chair
FEMM Committee Chair © European Union 2019 - EP
Jako przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia pragnę powitać wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową.

Dobrze wiem, że o wszystkie dokonania trzeba zawalczyć. Trzeba też wierzyć w siebie i słuchać głosu innych. Dlatego też dialog pomiędzy naszą komisją a obywatelami korzystającymi z internetu pozwoli nam promować przejrzystość i zbliży nas do siebie.

Nasza komisja jest świadoma wyzwań, jakie stoją przed kobietami, pomimo że w dziedzinie wzmacniania ich pozycji wiele już osiągnięto. Niepokoją nas różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, ostry sprzeciw wobec praw kobiet, w tym praw osób ze środowisk LGBTIQ, niedostateczna reprezentacja kobiet w procesach decyzyjnych i przemoc wobec kobiet, zajmujemy się także naszymi prawami w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Chcemy, by aspekt płci był uwzględniany we wszystkich obszarach polityki UE, ale chcemy też więcej. Chcemy, aby równouprawnienie płci stało się priorytetem w UE, ponieważ równouprawnienie płci oznacza lepsze ustawodawstwo. Aby móc tego dokonać, potrzebujemy pomocy społeczeństwa obywatelskiego i wszelkich organizacji, które działają na rzecz równych praw dla wszystkich.

Zachęcamy do odwiedzania nas zarówno na tej stronie, jak i w mediach społecznościowych. Można tam znaleźć aktualne informacje i najnowsze wiadomości dotyczące naszej komisji. Dołącz do nas, by działać na rzecz Europy równych szans dla wszystkich, dołącz do nas, by kontynuować walkę na rzecz równości.

Evelyn Regner
Lista kontaktów

Brussels Strasbourg