Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

22-07-2020 FEMM_PA(2020)655750 PE655.750v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

Opinion on the Implementation of the Dublin III Regulation EN

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

OPINION On reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

16-07-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v02-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

DRAFT OPINION on the gender dimension in Cohesion Policy EN

15-07-2020 FEMM_PA(2020)655668 PE655.668v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

OPINIA w sprawie sprawozdania z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

OPINIA w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 25 maja 2020 r.

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

PROJEKT OPINII w sprawie sprawozdania z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie perspektywy płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym

09-06-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

POPRAWKI 1 - 105 - Projekt opinii Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

POPRAWKI 1 - 80 - Projekt opinii Sztuczna inteligencja w sektorze edukacji, kultury oraz w sektorze audiowizualnym

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POPRAWKI 1 - 353 - Projekt sprawozdania Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652642 PE652.642v01-00 FEMM
Maria NOICHL

POPRAWKI 354 - 433 - Projekt sprawozdania Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652643 PE652.643v01-00 FEMM
Maria NOICHL

PROJEKT OPINII w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

25-05-2020 FEMM_PA(2020)652283 PE652.283v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

POPRAWKI 1 - 84 - Projekt opinii Wpływ zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

12-05-2020 FEMM_AM(2020)652267 PE652.267v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

POPRAWKI 1 - 95 - Projekt opinii Ograniczenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących

11-05-2020 FEMM_AM(2020)650656 PE650.656v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

POPRAWKI - Gender Equality in EU’s foreign and security policy

29-04-2020 FEMM_AM(2020)650560 PE650.560v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

PROJEKT OPINII w sprawie sztucznej inteligencji w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym

21-04-2020 FEMM_PA(2020)646839 PE646.839v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

PROJEKT OPINII w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

14-04-2020 FEMM_PA(2020)650432 PE650.432v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci

08-04-2020 FEMM_PR(2020)650408 PE650.408v01-00 FEMM
Maria NOICHL

Opinia w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

PROJEKT OPINII w sprawie ograniczenia nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących

06-04-2020 FEMM_PA(2020)650376 PE650.376v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie równości płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

27-03-2020 FEMM_PR(2020)648621 PE648.621v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

PROTOKÓŁ - Środa, 4 grudnia 2019 r. - Czwartek, 5 grudnia 2019 r.

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

PROTOKÓŁ - Środa, 22 stycznia 2020 r.

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE a zdrowie kobiet

03-03-2020 FEMM_PR(2020)648429 PE648.429v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

PROTOKÓŁ - Środa, 6 listopada 2019 r.

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 18 listopada 2019 r.

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

POPRAWKI 1- 83 - Projekt opinii Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III

21-02-2020 FEMM_AM(2020)648371 PE648.371v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2020 r.

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020 EN

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00 FEMM

PROJEKT OPINII w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

POPRAWKI 1 - 20 - Projekt opinii Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

POPRAWKI 1 - 209 - Wstępny projekt rezolucji 25. rocznica zwołania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju (szczyt z Nairobi)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROTOKÓŁ - Środa, 4 września 2019 r.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00 FEMM

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 23 września 2019 r.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00 FEMM

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 30 września 2019 r.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00 FEMM

POPRAWKI 1 - 26 - Projekt opinii Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Opinia w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2018

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2018

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

POPRAWKI 1 - 61 - Projekt opinii Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje

09-09-2019 FEMM_AM(2019)640658 PE640.658v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

POPRAWKI BUDŻETOWE Budżet 2020

28-08-2019 FEMM_AB(2019)639987 PE639.987v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

PROTOKÓŁ - Środa, 10 lipca 2019 r.

23-08-2019 FEMM_PV(2019)07-10-1 PE640.605v01-00 FEMM

PROJEKT OPINII w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

17-07-2019 FEMM_PA(2019)639795 PE639.795v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD