Inne wydarzenia

Wszystkie inne wydarzenia publiczne organizowane w ramach działalności komisji z udziałem mówców lub ekspertów zewnętrznych.

FEMM

Gender Studies are at stake in Hungary due to the decision of the government cancelling the funding of the two existing master programmes in this field.