Głosowanie

Głosowanie imienne stosuje się obowiązkowo w przypadku wszystkich głosowań pojedynczych lub końcowych nad sprawozdaniami – zarówno ustawodawczymi, jak i nieustawodawczymi – poddawanymi pod głosowanie w komisji. Ponadto, jeżeli przewodniczący postanowi przeprowadzić głosowanie elektroniczne lub posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej wysoki próg w komisji złożą taki wniosek, można przeprowadzić głosowanie imienne.

Na tej stronie znajdą Państwo wyniki głosowań imiennych ze wskazaniem, jak głosował każdy poseł.

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of July 16, 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of 03 July 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting 25 June 2020

Roll Call Votes - May 25, 2020

Procedural vote concerning the decision of the FEMM Committee Coordinators' recommendation on the allocation of the Opinion on the "Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law"

Roll Call Votes FEMM Comittee Meeting 27 November 2018

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting September 30, 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 23 January 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 21 November 2018

Roll Call Votes FEMM Meeting 8 November 2018

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 22 October 2018

Load more