Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday, 5 March 2020

24-02-2020 FEMM_OJ(2020)03-05_1 PE648.329v01-00
FEMM

 

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2020 r.

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00
FEMM

Lina GÁLVEZ MUÑOZ

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00
FEMM

 

PROJEKT OPINII w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00
FEMM

Robert BIEDROŃ

Termin składania poprawek : 20-02-2020

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 22 stycznia 2020 r.

10-01-2020 FEMM_OJ(2020)01-22_1 PE646.755v01-00
FEMM

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 4 grudnia 2019 r. - Czwartek, 5 grudnia 2019 r.

04-12-2019 FEMM_OJ(2019)12-04_1 PE644.748v02-00
FEMM

 

POPRAWKI 1 - 20 - Projekt opinii Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

POPRAWKI 1 - 209 - Wstępny projekt rezolucji 25. rocznica zwołania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju (szczyt z Nairobi)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00
FEMM

Evelyn REGNER