Przesłuchania

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

AFCO JURI

On 14 July 2020, the Committee on Legal Affairs and the Committee on Constitutional Affairs held a public remote hearing on the Consequences of the Judgment of 5 May 2020 of the Second Senate of the German Constitutional Court.

JURI

On 3 December 2019, the JURI Committee hosted a public hearing on "Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars". The event was organized as a follow-up to the European Parliament resolution of 17 January 2019 on cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars (2017/2023 (INI)).

JURI

On the 23 January, the JURI Committee held a public hearing on "Standard Essential Patent and the Internet of Things". The hearing followed up on the 2017 Commission's communication 'IP package' containing a Communication 'Setting out the EU approach to Standard Essential Patents'.