Dokumenty z posiedzeń

Dostęp do dokumentów z posiedzeń

Dostęp do wszystkich dokumentów – zarówno tych na planowane posiedzenia, jak i tych z minionych posiedzeń – można uzyskać w jednym miejscu. Prosimy wybrać datę posiedzenia, aby wyświetlić wykaz odnośnych dokumentów dotyczących poszczególnych punktów porządku dziennego, we wszystkich dostępnych językach. Dokumenty te można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, przesłać na adres poczty elektronicznej lub pobrać i zachować na własnym komputerze.

Następne spotkania


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
Remote participation


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
Remote participation


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
Remote participation


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
Remote participation