Dokumenty z posiedzeń

Dostęp do dokumentów z posiedzeń

Dostęp do wszystkich dokumentów – zarówno tych na planowane posiedzenia, jak i tych z minionych posiedzeń – można uzyskać w jednym miejscu. Prosimy wybrać komisję, a następnie datę posiedzenia, aby wyświetlić wykaz odnośnych dokumentów dotyczących poszczególnych punktów porządku dziennego, we wszystkich dostępnych językach. Dokumenty te można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, przesłać na adres poczty elektronicznej lub pobrać i zachować na własnym komputerze.

Następne spotkania

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UCZESTNICTWO ZDALNE. POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE KOMISJI AGRI Z KOMISARZEM J. HAHNEM

Porządek obrad

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE KOMISJI ENVI - ZDALNIE

Komisja Kontroli Budżetowej


Bruksela : JAN - 4Q1

CZŁONKOWIE KOMISJI KONTROLI BUDŻETOWEJ
ZDALNE POSIEDZENIE TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OLAF

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : JAN - 2Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE KOMISJI ENVI - ZDALNIE

Porządek obrad

Komisja Transportu i Turystyki


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN W DNIU 8 CZERWCA 2020 R. (POSIEDZENIE ZDALNE)

Porządek obrad

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE KOMISJI ENVI - ZDALNIE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UCZESTNICTWO ZDALNE


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UCZESTNICTWO ZDALNE

Komisja Spraw Konstytucyjnych


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE KOMISJI AFCO

Porządek obrad

Komisja Transportu i Turystyki


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN W DNIU 8 CZERWCA 2020 R. (UCZESTNICTWO ZDALNE)

Komisja Kontroli Budżetowej


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
CONT remote committee meeting

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
- remote participation

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Remote participation

Komisja Rybołówstwa


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
PECH Extraodinary committee meeting by remote participation

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Remote participation. AGRI extraordinary meeting (to open the final vote)