Dokumenty z posiedzeń

Dostęp do dokumentów z posiedzeń

Dostęp do wszystkich dokumentów – zarówno tych na planowane posiedzenia, jak i tych z minionych posiedzeń – można uzyskać w jednym miejscu. Prosimy wybrać komisję, a następnie datę posiedzenia, aby wyświetlić wykaz odnośnych dokumentów dotyczących poszczególnych punktów porządku dziennego, we wszystkich dostępnych językach. Dokumenty te można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce, przesłać na adres poczty elektronicznej lub pobrać i zachować na własnym komputerze.

Następne spotkania

Komisja Transportu i Turystyki


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN W DNIACH 23-24 WRZEŚNIA 2020 R. (POSIEDZENIE ZDALNE)

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN W DNIACH 23-24 WRZEŚNIA 2020 R. (POSIEDZENIE ZDALNE)


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI TRAN W DNIACH 23-24 WRZEŚNIA 2020 R. (UCZESTNICTWO ZDALNE)

Podkomisja do Spraw Podatkowych


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE INAUGURACYJNE

Porządek obrad

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej


Bruksela : PHS - P3C050

POSIEDZENIE INAUGURACYJNE

Porządek obrad

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE INAUGURACYJNE

Porządek obrad

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE INAUGURACYJNE

Porządek obrad

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji


Bruksela : PHS - P3C050

POSIEDZENIE INAUGURACYJNE

Porządek obrad

Komisja Handlu Międzynarodowego


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UCZESTNICTWO ZDALNE


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
UCZESTNICTWO ZDALNE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad

Podkomisja do Spraw Podatkowych


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI FISC - UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad

Komisja Spraw Konstytucyjnych


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI AFCO - UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne

Komisja Spraw Konstytucyjnych


Bruksela : JAN - 6Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
POSIEDZENIE KOMISJI AFCO - UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : ASP - A3G-3

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
PODKOMISJA SEDE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów


Bruksela : JAN - 4Q2

Posiedzenie zwyczajne
UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad

Komisja Budżetowa


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
- UCZESTNICTWO ZDALNE

Komisja Kontroli Budżetowej


Bruksela : JAN - 6Q2

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI CONT

Porządek obrad

Komisja Rybołówstwa


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne
POSIEDZENIE KOMISJI PECH - UCZESTNICTWO ZDALNE

Porządek obrad


Bruksela : ASP - A1G-3

Posiedzenie zwyczajne
PECH Committee meeting - remote participation

Komisja Kultury i Edukacji


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne
REMOTE PARTICIPATION


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne
REMOTE PARTICIPATION

Komisja Kontroli Budżetowej


Bruksela : ASP - A1G-3

Koordynatorzy
CONT remote coordinators' meeting

Komisja Spraw Zagranicznych


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE


Bruksela : JAN - 4Q2

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Kontroli Budżetowej


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Extraordinary CONT meeting - remote participation


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
Extraordinary CONT meeting - remote participation

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


Bruksela : JAN - 2Q2

Posiedzenie zwyczajne
Remote participation

Komisja Rozwoju


Bruksela : JAN - 4Q1

POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE
with remote participation

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji


Bruksela : JAN - 6Q1

Posiedzenie zwyczajne