Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026)

2020/0002(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu - Projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie procedury zgody

2019/0226M(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

przedmiotowo właściwa

Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym – zmiana rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylenie rozporządzenia (UE) 2016/1627

2019/0272(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

przedmiotowo właściwa

Odtworzenie stad ryb w Morzu Śródziemnym: ocena i następne działania

2019/2178(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PECH

Raffaele STANCANELLI [ECR]

przedmiotowo właściwa

Osiągnięcie celów obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

2019/2177(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PECH

przedmiotowo właściwa

Wpływ rosnącej temperatury wód morskich na zasoby rybne i rybołówstwo

2019/2163(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PECH

Rosanna CONTE [ID]

przedmiotowo właściwa

Więcej ryb w morzach? Środki na rzecz odbudowy zasobów powyżej maksymalnego podtrzymywalnego połowu, w tym obszary odbudowy stad ryb i chronione obszary morskie

2019/2162(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Przyszłość rybaków: przyciągnięcie nowego pokolenia do branży rybackiej i tworzenie miejsc pracy w społecznościach nadbrzeżnych

2019/2161(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

przedmiotowo właściwa

Wpływ odpadów morskich na rybołówstwo

2019/2160(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

przedmiotowo właściwa

Szanse i wyzwania dla sektora rybołówstwa na Morzu Czarnym

2019/2159(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

przedmiotowo właściwa