Przesłuchania

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

ENVI PETI

For decades, the wolf was regarded as strongly endangered in Europe. Its population is now recovering in many areas of the continent.The joint ENVI-PETI public hearing, with the association of AGRI, focus on the wolf population within the EU.

PETI

On 12 November 2019 the Committee on Petitions organised a hearing on "FATCA and its extraterritorial impact on EU Citizens.” The aim of the hearing was to facilitate an exchange of views between the various stakeholders and listen to the issues faced by EU citizens affected by FATCA. The hearing consisted of two panels, focusing on financial services and the exchange of tax information with the US and on potential conflicts between European data protection rules and FATCA.

PETI ENVI

On 21 March 2019, the PETI and ENVI Committees will hold a joint Public Hearing on “Climate Change Denial.” The aim of the hearing is to explore the topic of climate change denial under different perspectives and to examine the communication techniques used in politics or by private companies and other actors in society to mislead the public on the negative impact of certain industrial activities or policies on the climate.