Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Wniosek o finansowanie badań biomedycznych nad zespołem chronicznego zmęczenia (encephalomyelitis myalgica)

2020/2580(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
PETI

Dolors MONTSERRAT [PPE]

przedmiotowo właściwa

Turcja – roczne sprawozdanie z postępów za rok 2019

2019/2176(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PETI

opiniodawcza

Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

2020/2023(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PETI

opiniodawcza

Roczne sprawozdanie w sprawie wywozu broni

2020/2003(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PETI

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III

2019/2213(BUD) Procedura budżetowa
PETI

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

2019/2199(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PETI

Yana TOOM [Renew]

opiniodawcza

Ograniczenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących

2019/2188(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PETI

opiniodawcza

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017 i 2018

2019/2132(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

2019/2055(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
PETI

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

2019/2056(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
PETI

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii