Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 36 - 257 - Draft report Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

22-07-2020 REGI_AM(2020)655753 PE655.753v01-00 REGI
Andrey NOVAKOV

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) EN

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów

07-07-2020 REGI_PR(2020)654017 PE654.017v01-00 REGI
Younous OMARJEE

MINUTES - Monday, 6 July 2020 EN

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU)

01-07-2020 REGI_PR(2020)654026 PE654.026v01-00 REGI
Andrey NOVAKOV

POPRAWKI 1 - 125 - Projekt opinii Nowa strategia przemysłowa dla Europy

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

PROJEKT OPINII w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – sekcja III

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

POPRAWKI 23 - 342 - Projekt opinii Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

08-06-2020 REGI_AM(2020)652651 PE652.651v01-00 REGI
Caroline ROOSE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

POPRAWKI 1 - 109 - Projekt opinii Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021)

03-06-2020 REGI_AM(2020)652573 PE652.573v01-00 REGI
Martina MICHELS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

02-06-2020 REGI_PR(2020)652550 PE652.550v01-00 REGI
Younous OMARJEE

POPRAWKI 45 - 256 - Projekt sprawozdania Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

25-05-2020 REGI_AM(2020)652416 PE652.416v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

POPRAWKI 257 - 598 - Projekt sprawozdania Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

25-05-2020 REGI_AM(2020)652417 PE652.417v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

POPRAWKI 599 - 884 - Projekt sprawozdania Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

25-05-2020 REGI_AM(2020)652418 PE652.418v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

POPRAWKI 885 - 936 - Projekt sprawozdania Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

25-05-2020 REGI_AM(2020)652419 PE652.419v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

25-05-2020 REGI_PA(2020)652420 PE652.420v01-00 REGI
Caroline ROOSE

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021)

19-05-2020 REGI_PA(2020)652352 PE652.352v01-00 REGI
Martina MICHELS

PROJEKT OPINII w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy

15-05-2020 REGI_PA(2020)652349 PE652.349v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

OPINIA w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

PROTOKÓŁ - Wtorek, 12 maja 2020 r.

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

Opinia w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

08-05-2020 REGI_AL(2020)650652 PE650.652v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Opinia w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r.

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

POPRAWKI 1 - 41 - Projekt opinii Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

16-04-2020 REGI_AM(2020)650486 PE650.486v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

PROTOKÓŁ - Środa, 8 kwietnia 2020 r.

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

23-03-2020 REGI_PR(2020)648609 PE648.609v03-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

PROJEKT OPINII w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

10-03-2020 REGI_PA(2020)648359 PE648.359v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

Opinia w sprawie projektu rezolucji złożona przez Younousa Omarjee w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

05-03-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v03-00 REGI
Younous OMARJEE

POPRAWKI 16 - 219 - Projekt opinii Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 2021 r.

04-03-2020 REGI_AM(2020)648430 PE648.430v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

PROTOKÓŁ - Środa, 19 lutego 2020 r. - Czwartek, 20 lutego 2020 r.

19-02-2020 REGI_PV(2020)02-19-1 PE648.357v01-00 REGI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 13 lutego 2020 r.

13-02-2020 REGI_PV(2020)02-13-1 PE648.327v01-00 REGI

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

POPRAWKI 1 - 124 - Projekt opinii Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2020

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00 REGI
Francesca DONATO

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. - Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00 REGI

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00 REGI
Francesca DONATO

POPRAWKI 1 - 42 - Projekt opinii Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Programu wspierania reform

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00 REGI
Cristian GHINEA

PROTOKÓŁ - Środa, 4 grudnia 2019 r. - Czwartek, 5 grudnia 2019 r.

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00 REGI

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00 REGI
Younous OMARJEE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 4 listopada 2019 r. - Wtorek, 5 listopada 2019 r.

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00 REGI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 21 października 2019 r.

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00 REGI

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00 REGI
Younous OMARJEE

POPRAWKI 1 - 87 - Projekt sprawozdania Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00 REGI
Younous OMARJEE

PROTOKÓŁ - Środa, 2 października 2019 r.

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-1 PE641.428v01-00 REGI

PROTOKÓŁ - Środa, 2 października 2019 r.

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-2 PE642.865v01-00 REGI

POPRAWKI 1 - 41 - Projekt opinii Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00 REGI
Younous OMARJEE

PROTOKÓŁ - Wtorek, 3 września 2019 r.

03-09-2019 REGI_PV(2019)09-03-1 PE641.079v01-00 REGI

POPRAWKI BUDŻETOWE Budżet 2020

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Opinia w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00 REGI
Younous OMARJEE

PROJEKT OPINII w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00 REGI
Younous OMARJEE

PROTOKÓŁ - Wtorek, 23 lipca 2019 r.

23-07-2019 REGI_PV(2019)07-23-1 PE639.876v01-00 REGI

PROTOKÓŁ - Środa, 10 lipca 2019 r.

10-07-2019 REGI_PV(2019)07-10-1 PE639.754v01-00 REGI