Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

SPRAWOZDANIE w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

SPRAWOZDANIE w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI