Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

The 2019 proposed amendments to the Treaty establishing the European Stability Mechanism
11-10-2019 Analiza

European Stability Mechanism – Main Features, Instruments and Accountability
11-10-2019 Briefing

Employment and Social Affairs: Achievements and challenges ahead
08-10-2019 Briefing

Towards a fundamental re-design of Banks’ Stress Tests in the EU?
04-10-2019 Briefing

Economic Dialogue with the Other EU Institutions under the European Semester Cycles, January 2019
03-10-2019 Briefing

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles - State-of-Play (October 2019)
03-10-2019 Briefing

The role (and accountability) of the President of the Eurogroup
03-10-2019 Briefing

Free trade or geo-economics? Trends in world trade
27-09-2019 Analiza

The European Systemic Risk Board – systemic risk update, stress tests and work in progres
20-09-2019 Briefing

The European Systemic Risk Board – Main features, mandate and accountability
19-09-2019 Briefing

Inne źródła

Warsztaty

Warsztaty umożliwiają posłom zadawanie pytań i wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z działalnością Parlamentu lub kwestiami bieżącymi.

Dokumenty informacyjne o UE

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.