Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Economic Dialogue with the Commission on the 2020 Draft Budgetary Plans
23-01-2020 Analiza

Economic Dialogue with the European Commission on the 2020 European Semester Cycle
23-01-2020 Analiza

Economic Dialogue and Exchange of Views with the President of the Council (ECOFIN)
20-01-2020 Briefing

The role of national fiscal bodies - State of play (January 2020)
16-01-2020 Badanie

Implementation of the Macroeconomic Imbalance Procedure: State of play - January 2020
16-01-2020 Analiza

Implementation of the Stability and Growth Pact - January 2020
16-01-2020 Analiza

The mental health of workers in the digital age
15-01-2020 Briefing

EU Own Resources
15-01-2020 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2020
13-01-2020 W skrócie

Country specific recommendations in education policies 2011-2020
19-12-2019 Briefing

Inne źródła

Warsztaty

Warsztaty umożliwiają posłom zadawanie pytań i wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z działalnością Parlamentu lub kwestiami bieżącymi.

Dokumenty informacyjne o UE

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.