Veuillez remplir ce champ

Przesłuchania

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

TRAN

Four experts from Portugal, Sweden, the Czech Republic and Belgium will debate with TRAN Members on the role of public transport in low-density areas. They will raise the specific characteristics and challenges faced by those areas and the resulting importance of services ensuring mobility. The hearing should provide an overview of good practices and case studies and would outline possible recommendations (logistics, pricing policies, etc.) for the future.

TRAN

Five speakers representing all sides of the aviation sector briefed the TRAN Members about most recent developments and strategic planning in the low-cost air travel sector. The focus was especially on the main challenges of digitalisation, decarbonisation, competitiveness, safety, climate change and improving working conditions and passenger experience.

TRAN

In order to achieve the ambitious goals of the Union to reduce the CO2 emissions, it will be important to unleash the full potential of the inland waterway transport. Interface with other modes of transport needs to be fully interoperable and efficient in order to achieve a modal shift towards this sustainable mode of transport. Innovation in the sector, including digitalisation and modernisation of the fleet will be crucial factors to achieve these goals.