Dokumenty robocze


Dokumenty robocze to dokumenty związane z opracowywaniem sprawozdań i opinii. Komisje często korzystają z formatu dokumentu roboczego w celu opublikowania uzasadnienia opracowywanego przez nie sprawozdania.
Wszystkie udostępnione dokumenty robocze można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 23/2019 (Discharge 2019): Farmers’ income stabilisation: comprehensive set of tools, but low uptake of instruments and overcompensation need to be tackled

26-02-2020 CONT_DT(2020)646940 PE646.940v01-00
CONT

Luke Ming FLANAGAN

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 16/2019 (absolutorium za rok 2019): Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska – możliwe jest zwiększenie ich przydatności dla podmiotów wyznaczających kierunki polityki

27-01-2020 CONT_DT(2020)646905 PE646.905v01-00
CONT

Lefteris CHRISTOFOROU

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego dotyczącego Komisji pt. „Pakiet reform warunków zatrudnienia z 2014 r. – znaczne oszczędności, jednak nie bez konsekwencji dla pracowników”

16-01-2020 CONT_DT(2020)644843 PE644.843v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 20/2019 (absolutorium za rok 2018): Unijne systemy informacyjne wspierające kontrole graniczne – narzędzie efektywne, lecz wymagające bardziej aktualnych i kompletnych danych

16-12-2019 CONT_DT(2019)644782 PE644.782v01-00
CONT

Tsvetelina PENKOVA

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 24/2019 (absolutorium za rok 2018) pt. „Azyl, relokacja i powroty migrantów – czas na bardziej stanowcze działania w celu wyeliminowania rozbieżności między celami a osiąganymi rezultatami”

16-12-2019 CONT_DT(2019)645008 PE645.008v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 5/2019 (absolutorium za rok 2018): Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – zapewniono cenne wsparcie, lecz dotychczas nie ustalono, na ile przyczyniło się ono do ograniczenia ubóstwa

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 12/2019 (absolutorium za rok 2018): Handel elektroniczny – wiele problemów związanych z poborem podatku VAT i należności celnych czeka na rozwiązanie

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 7/2019 (absolutorium za rok 2018): działania UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej – ustanowiono ambitne cele, lecz konieczne jest usprawnienie zarządzania

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG