Dokumenty robocze


Dokumenty robocze to dokumenty związane z opracowywaniem sprawozdań i opinii. Komisje często korzystają z formatu dokumentu roboczego w celu opublikowania uzasadnienia opracowywanego przez nie sprawozdania.
Wszystkie udostępnione dokumenty robocze można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  WORKING DOCUMENT on Implementation of the 2014 staff reform package at the Commission - Big savings but not without consequences for staff

16-01-2020 CONT_DT(2020)644843 PE644.843v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 20/2019 (absolutorium za rok 2018): Unijne systemy informacyjne wspierające kontrole graniczne – narzędzie efektywne, lecz wymagające bardziej aktualnych i kompletnych danych

16-12-2019 CONT_DT(2019)644782 PE644.782v01-00
CONT

Tsvetelina PENKOVA

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 24/2019 (absolutorium za rok 2018) pt. „Azyl, relokacja i powroty migrantów – czas na bardziej stanowcze działania w celu wyeliminowania rozbieżności między celami a osiąganymi rezultatami”

16-12-2019 CONT_DT(2019)645008 PE645.008v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 5/2019 (absolutorium za rok 2018): Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – zapewniono cenne wsparcie, lecz dotychczas nie ustalono, na ile przyczyniło się ono do ograniczenia ubóstwa

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 12/2019 (absolutorium za rok 2018): Handel elektroniczny – wiele problemów związanych z poborem podatku VAT i należności celnych czeka na rozwiązanie

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 7/2019 (absolutorium za rok 2018): działania UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej – ustanowiono ambitne cele, lecz konieczne jest usprawnienie zarządzania

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

DOKUMENT ROBOCZY Dokument przygotowawczy dotyczący projektu opinii w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN