Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

AMENDAMENTELE 1 - 19 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Comisia Europeană

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

AMENDAMENTELE 1 - 15 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

AMENDAMENTELE 1 - 4 - Proiect de aviz referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMENDAMENTELE 1 - 4 - Proiect de aviz referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMENDAMENTELE 1 - 61 - Proiect de aviz Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMENDAMENTELE 1 - 41 - Proiect de aviz Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMENDAMENTELE - Implementation of the Common Foreign and Security Policy - annual report

13-11-2019 AFET_AM(2019)643168 PE643.168v01-00
AFET

David McALLISTER

AMENDAMENTELE 1 - 326 - Proiect de raport Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual 2018

11-11-2019 AFET_AM(2019)643150 PE643.150v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

AMENDAMENTELE 327 - 486 - Proiect de raport Aplicarea politicii de securitate și apărare comune - raport anual 2018

11-11-2019 AFET_AM(2019)643151 PE643.151v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

AMENDAMENTELE 1 - 226 - Proiect de raport Drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință – raportul anual pe 2018

28-10-2019 AFET_AM(2019)642943 PE642.943v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA