Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Regulamentul Comisiei de rectificare a versiunii în limba suedeză a Regulamentului (UE) nr. 68/2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje

2020/2529(RPS) Procedura de reglementare cu control
AGRI

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite norme de producție detaliate pentru produsele ecologice

2020/2516(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate

2019/3001(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește autorizarea unităților de material germinativ și cerințele de trasabilitate și de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deținute

2019/3006(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la gestionarea contingentelor tarifare de import și de export care fac obiectul licențelor și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește constituirea garanțiilor în cadrul gestionării contingentelor tarifare

2019/3005(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a animalelor terestre și a ouălor pentru incubație

2019/3003(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente

2019/3000(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Strategia europeană pentru păduri - Calea de urmat

2019/2157(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

sesizată în fond, cooperare consolidată

Prevederi tranzitorii pentru sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și a Fondului european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021

2019/0254(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

sesizată în fond

Regulament al Comisiei de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale și de abrogare a Directivei 2008/38/CE

2019/2911(RPS) Procedura de reglementare cu control
AGRI

sesizată în fond