Please fill this field

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the Council position on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

15-10-2020 BUDG_PR(2020)658989 PE658.989v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 12 octombrie 2020

08-10-2020 CJ16_OJ(2020)10-12_1 PE658.897v01-00 BUDG ECON

AMENDAMENTELE 1 - 5 - Proiect de raport Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors - Spania

02-10-2020 BUDG_AM(2020)658806 PE658.806v01-00 BUDG
Valérie HAYER

AMENDAMENTELE 1067 - 1518 - Proiect de raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

25-09-2020 CJ16_AM(2020)657421 PE657.421v02-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 28 septembrie 2020

25-09-2020 CJ16_OJ(2020)09-28_1 PE658.719v01-00 BUDG ECON

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors)

24-09-2020 BUDG_PR(2020)657462 PE657.462v01-00 BUDG
Valérie HAYER

AMENDAMENTELE 118 - 569 - Proiect de raport Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

22-09-2020 CJ16_AM(2020)655953 PE655.953v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMENDAMENTELE 570 - 1066 - Proiect de raport Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657420 PE657.420v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMENDAMENTELE 1519 - 1715 - Proiect de raport Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657422 PE657.422v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 28 septembrie 2020

22-09-2020 BUDG_OJ(2020)09-28_1 PE657.464v01-00 BUDG

WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2021 (Section III) EN

18-09-2020 BUDG_DT(2020)657417 PE657.417v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

AMENDAMENTELE 33 - 588 - Proiect de raport Instituirea Programului InvestEU

15-09-2020 CJ16_AM(2020)657232 PE657.232v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

04-09-2020 CJ16_PR(2020)655923 PE655.923v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

AMENDAMENTELE 73 - 402 - Proiect de raport Instituirea Instrumentului de sprijin tehnic

03-09-2020 CJ16_AM(2020)657172 PE657.172v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU)

02-09-2020 BUDG_AD(2020)653948 PE653.948v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

AMENDAMENTELE 30 - 296 - Proiect de raport Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă

02-09-2020 CJ16_AM(2020)657150 PE657.150v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653873 PE653.873v02-00 BUDG
Niclas HERBST

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE pentru sănătate»”)

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653947 PE653.947v02-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

01-09-2020 CJ16_PR(2020)655950 PE655.950v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMENDAMENTELE 57 - 255 - Proiect de raport Modificarea Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

27-08-2020 CJ16_AM(2020)655933 PE655.933v01-00 BUDG ECON
Irene TINAGLI José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS Irene TINAGLI

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

AMENDAMENTELE 25 - 153 - Proiect de raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene

20-07-2020 BUDG_AM(2020)655682 PE655.682v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER

AMENDAMENTELE 17 - 96 - Proiect de aviz Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU)

16-07-2020 BUDG_AM(2020)655679 PE655.679v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

AMENDAMENTELE 11 - 60 - Proiect de aviz referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

16-07-2020 BUDG_AM(2020)655689 PE655.689v01-00 BUDG
Niclas HERBST

AVIZ referitor la revizuirea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

15-07-2020 BUDG_AD(2020)652609 PE652.609v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

AMENDAMENTELE 1 - 2 - Proiect de raport Proiect de buget rectificativ nr. 6 la bugetul general 2020: Reflectarea lansării planului de redresare pentru Europa în bugetul pentru exercițiul 2020

15-07-2020 BUDG_AM(2020)655643 PE655.643v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

AMENDAMENTELE 1 - Proiect de raport Proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general pentru 2020 - Actualizarea veniturilor (resurse proprii)

15-07-2020 BUDG_AM(2020)655644 PE655.644v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

AMENDAMENTELE 55 - 112 - Proiect de aviz Instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și abrogarea Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE pentru sănătate»”)

15-07-2020 BUDG_AM(2020)655678 PE655.678v01-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

PROIECT DE RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Reflectarea lansării planului de redresare pentru Europa în bugetul pentru exercițiul 2020

10-07-2020 BUDG_PR(2020)653773 PE653.773v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PROIECT DE RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Actualizarea veniturilor (resurse proprii)

10-07-2020 BUDG_PR(2020)654078 PE654.078v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene

09-07-2020 BUDG_PR(2020)653866 PE653.866v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER

AMENDAMENTELE 1 - 572 - Proiect de raport Planul de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU)

02-07-2020 BUDG_PA(2020)653948 PE653.948v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE pentru sănătate»”)

30-06-2020 BUDG_PA(2020)653947 PE653.947v01-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă

29-06-2020 BUDG_AD(2020)648513 PE648.513v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

26-06-2020 BUDG_PA(2020)653873 PE653.873v01-00 BUDG
Niclas HERBST

AMENDAMENTELE 1 - 21 - Proiect de aviz privind revizuirea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

26-06-2020 BUDG_AM(2020)653968 PE653.968v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

19-06-2020 BUDG_PR(2020)653753 PE653.753v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

PROIECT DE RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Continuarea sprijinului acordat refugiaților și comunităților-gazdă, ca răspuns la criza din Siria, din Iordania, Liban și Turcia

17-06-2020 BUDG_PR(2020)653769 PE653.769v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 pentru a continua sprijinul umanitar acordat refugiaților din Turcia

17-06-2020 BUDG_PR(2020)653774 PE653.774v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PROIECT DE AVIZ privind revizuirea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

05-06-2020 BUDG_PA(2020)652609 PE652.609v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

PROIECT DE RAPORT referitor la Planul de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde

03-06-2020 CJ16_PR(2020)650587 PE650.587v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 26 mai 2020

22-05-2020 CJ16_OJ(2020)05-26_1 PE652.415v01-00 BUDG ECON

AMENDAMENTELE 9 - 218 - Proiect de aviz Instituirea Fondului pentru o tranziție justă

20-05-2020 BUDG_AM(2020)650648 PE650.648v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

AMENDAMENTELE 1 - 3 - Proiect de raport Proiectul de buget rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene la bugetul general pe 2020: înscrierea excedentului din exercițiul financiar 2019

13-05-2020 BUDG_AM(2020)652289 PE652.289v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

AMENDAMENTELE 1 - 2 - Proiect de raport Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei

13-05-2020 BUDG_AM(2020)652300 PE652.300v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles și a Protocolului de punere în aplicare a acestuia (2020-2026)

06-05-2020 BUDG_AD(2020)646988 PE646.988v02-00 BUDG
Lefteris CHRISTOFOROU

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei

06-05-2020 BUDG_PR(2020)650658 PE650.658v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

AVIZ referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648428 PE648.428v03-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru de guvernanță al instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648462 PE648.462v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

PROIECT DE RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene la bugetul general pe 2020: înscrierea excedentului din exercițiul financiar 2019

05-05-2020 BUDG_PR(2020)650574 PE650.574v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PROIECT DE RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Portugaliei, Spaniei, Italiei și Austriei

05-05-2020 BUDG_PR(2020)650651 PE650.651v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 4 mai 2020

04-05-2020 BUDG_OJ(2020)05-04_1 PE650.563v03-00 BUDG

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 11 mai 2020

04-05-2020 BUDG_OJ(2020)05-11_1 PE650.647v01-00 BUDG

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2020/000 TA 2020 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

24-04-2020 BUDG_PR(2020)650507 PE650.507v01-00 BUDG
Victor NEGRESCU

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme

20-04-2020 CJ16_PR(2020)648526 PE648.526v01-00 BUDG ECON
Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMENDAMENTELE 1 - 66 - Proiect de raport O plasă de siguranță pentru protejarea beneficiarilor programelor Uniunii: stabilirea unui plan de urgență pentru CFM

15-04-2020 BUDG_AM(2020)650470 PE650.470v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

PROCES-VERBAL - Luni, 2 martie 2020

08-04-2020 BUDG_PV(2020)03-02-1 PE648.512v01-00 BUDG