Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018

2019/2128(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
CONT

Joachim KUHS [ID]

sesizată în fond

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018

2019/2127(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

sesizată în fond

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

2019/2055(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

sesizată în fond

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Parlamentul European

2019/2056(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

sesizată în fond

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene - Consiliul și Consiliul European

2019/2057(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

sesizată în fond

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Curtea de Justiție

2019/2058(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

sesizată în fond

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Curtea de Conturi

2019/2059(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

sesizată în fond

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comitetul Economic și Social European

2019/2060(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

sesizată în fond

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comitetul European al Regiunilor

2019/2061(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

sesizată în fond

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Ombudsmanul European

2019/2062(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

sesizată în fond