Please fill this field

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

OPINION with recommendations to the Commission on quality traineeships in the EU EN

29-10-2020 CULT_AD(2020)648619 PE648.619v02-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

AMENDMENTS 2 - 6 - Draft report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 EN

15-10-2020 CULT_AM(2020)658988 PE658.988v01-00 CULT
Željana ZOVKO

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033

09-10-2020 CULT_PR(2020)658894 PE658.894v01-00 CULT
Željana ZOVKO

AMENDAMENTELE 1 - 252 - Proiect de raport Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

08-10-2020 CULT_AM(2020)658907 PE658.907v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

PROCES-VERBAL - Luni, 21 septembrie 2020 - Marţi, 22 septembrie 2020

07-10-2020 CULT_PV(2020)09-21-1 PE658.779v01-00 CULT

PROCES-VERBAL - Luni, 31 august 2020 - Marţi, 1 septembrie 2020

07-10-2020 CULT_PV(2020)08-31-1 PE658.784v01-00 CULT

PROIECT DE RAPORT referitor la conturarea politicii în domeniul educației digitale

07-10-2020 CULT_PR(2020)658874 PE658.874v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

AVIZ referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene

05-10-2020 CULT_AD(2020)653852 PE653.852v02-00 CULT
Victor NEGRESCU

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Romeo FRANZ

PROIECT DE AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital

02-10-2020 CULT_PA(2020)658792 PE658.792v01-00 CULT
Tomasz FRANKOWSKI

PROCES-VERBAL - Luni, 13 iulie 2020

29-09-2020 CULT_PV(2020)07-13-1 PE655.984v01-00 CULT

AVIZ referitor la consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor

23-09-2020 CULT_AD(2020)648611 PE648.611v02-00 CULT
Diana RIBA I GINER

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 1 octombrie 2020

23-09-2020 CULT_OJ(2020)10-01_1 PE657.471v01-00 CULT

AMENDAMENTELE 1 - 20 - Proiect de aviz Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile

08-09-2020 CULT_AM(2020)655906 PE655.906v01-00 CULT
Romeo FRANZ

AMENDAMENTELE 1 - 85 - Proiect de propunere de rezoluție Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19

08-09-2020 CULT_AM(2020)655983 PE655.983v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

AVIZ referitor la drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

03-09-2020 CULT_AD(2020)655942 PE655.942v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

AMENDAMENTELE 1 - 44 - Proiect de aviz O nouă strategie pentru IMM-urile europene

03-09-2020 CULT_AM(2020)655981 PE655.981v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

PROCES-VERBAL - Luni, 6 iulie 2020

02-09-2020 CULT_PV(2020)07-06-1 PE655.907v01-00 CULT

DOCUMENT DE LUCRU privind conturarea politicii în domeniul educației digitale

01-09-2020 CULT_DT(2020)655945 PE655.945v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

DRAFT POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme EN

26-08-2020 CULT_PA(2020)655942 PE655.942v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

PROIECT DE RAPORT referitor la inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

30-07-2020 CULT_PR(2020)655862 PE655.862v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

PROCES-VERBAL - Luni, 22 iunie 2020

29-07-2020 CULT_PV(2020)06-22-1 PE654.060v01-00 CULT

PROIECT DE AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile

24-07-2020 CULT_PA(2020)655780 PE655.780v01-00 CULT
Romeo FRANZ

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

AVIZ referitor la legea privind serviciile digitale și drepturile fundamentale

20-07-2020 CULT_AD(2020)648588 PE648.588v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online

20-07-2020 CULT_AD(2020)648593 PE648.593v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021)

17-07-2020 CULT_AD(2020)650707 PE650.707v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

AVIZ referitor la Planul de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde

16-07-2020 CULT_AD(2020)650553 PE650.553v02-00 CULT
Romeo FRANZ

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 13 iulie 2020

13-07-2020 CULT_OJ(2020)07-13_1 PE654.055v02-00 CULT

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 6 iulie 2020

25-06-2020 CULT_OJ(2020)07-06_1 PE653.969v01-00 CULT

AVIZ referitor la raportul de punere în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de populația de origine romă din Europa

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

PROIECT DE AVIZ referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene

18-06-2020 CULT_PA(2020)653852 PE653.852v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

AMENDAMENTELE 26 - 104 - Proiect de aviz Anul european al căilor ferate (2021)

16-06-2020 CULT_AM(2020)653797 PE653.797v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 22 iunie 2020

12-06-2020 CULT_OJ(2020)06-22_1 PE653.779v01-00 CULT

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Christian EHLER

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

AMENDAMENTELE 1 - 56 - Proiect de aviz O Europă socială puternică pentru o tranziție justă - Comunicare a Comisiei

05-06-2020 CULT_AM(2020)652647 PE652.647v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

AMENDAMENTELE 1 - 13 - Proiect de aviz O nouă strategie UE-Africa – un parteneriat pentru o dezvoltare sustenabilă și favorabilă incluziunii

02-06-2020 CULT_AM(2020)652553 PE652.553v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

PROCES-VERBAL - Marţi, 2 iunie 2020

02-06-2020 CULT_PV(2020)06-02-1 PE653.793v01-00 CULT

PROIECT DE AVIZ referitor la o strategie europeană privind datele

29-05-2020 CULT_PA(2020)652540 PE652.540v01-00 CULT
Radka MAXOVÁ

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 2 iunie 2020

28-05-2020 CULT_OJ(2020)06-02_1 PE652.534v01-00 CULT

PROCES-VERBAL - Joi, 28 mai 2020

28-05-2020 CULT_PV(2020)05-28-1 PE652.648v01-00 CULT

AMENDAMENTELE 1 - 56 - Proiect de aviz Planul de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde

27-05-2020 CULT_AM(2020)652450 PE652.450v01-00 CULT
Romeo FRANZ

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021)

25-05-2020 CULT_PA(2020)650707 PE650.707v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 28 mai 2020

19-05-2020 CULT_OJ(2020)05-28_1 PE652.372v01-00 CULT

Aviz referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

12-05-2020 CULT_AL(2020)650453 PE650.453v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

PROIECT DE AVIZ referitor la o Europă socială puternică pentru o tranziție justă

11-05-2020 CULT_PA(2020)650720 PE650.720v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

AMENDAMENTELE 1 - 163 - Proiect de raport Măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+ și Europa Creativă, precum și Corpului european de solidaritate

07-05-2020 CULT_AM(2020)650688 PE650.688v01-00 CULT
Laurence FARRENG

AMENDAMENTELE 1 - 49 - Proiect de aviz Stagiile de calitate în UE

06-05-2020 CULT_AM(2020)650482 PE650.482v01-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

AMENDAMENTELE 1 - 77 - Proiect de aviz Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor

06-05-2020 CULT_AM(2020)650615 PE650.615v01-00 CULT
Diana RIBA I GINER

AMENDAMENTELE 1 - 40 - Proiect de aviz Raport de punere în aplicare privind implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de populația de origine romă din Europa

04-05-2020 CULT_AM(2020)650484 PE650.484v01-00 CULT
Peter POLLÁK

AMENDAMENTELE 1 - 79 - Proiect de aviz Elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil

04-05-2020 CULT_AM(2020)650485 PE650.485v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

PROCES-VERBAL - Luni, 4 mai 2020

04-05-2020 CULT_PV(2020)05-04-1 PE650.686v01-00 CULT

PROIECT DE AVIZ referitor la o nouă strategie UE-Africa – un parteneriat pentru o dezvoltare sustenabilă și favorabilă incluziunii

27-04-2020 CULT_PA(2020)650355 PE650.355v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

AMENDAMENTELE 1 - 155 - Proiect de raport Obținerea de rezultate politice de durată pentru Anul European al Patrimoniului Cultural

27-04-2020 CULT_AM(2020)650487 PE650.487v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

AMENDAMENTELE 1 - 37 - Proiect de aviz Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online

27-04-2020 CULT_AM(2020)650540 PE650.540v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

AMENDAMENTELE 1 - 51 - Proiect de aviz Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale

27-04-2020 CULT_AM(2020)650541 PE650.541v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 4 mai 2020

27-04-2020 CULT_OJ(2020)05-04_1 PE650.547v01-00 CULT

PROIECT DE AVIZ referitor la Planul de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde

27-04-2020 CULT_PA(2020)650553 PE650.553v01-00 CULT
Romeo FRANZ

AMENDAMENTELE 1 - 12 - Proiect de aviz Strategia UE privind egalitatea de gen

14-04-2020 CULT_AM(2020)648520 PE648.520v01-00 CULT
Christine ANDERSON

AMENDAMENTELE 1 - 84 - Proiect de aviz Actul privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice

14-04-2020 CULT_AM(2020)650393 PE650.393v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

AMENDAMENTELE 1 - 14 - Proiect de aviz Promovarea egalității de gen în educația și carierele din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)

14-04-2020 CULT_AM(2020)650403 PE650.403v01-00 CULT
Christine ANDERSON

AMENDAMENTELE - Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies

14-04-2020 CULT_AM(2020)650405 PE650.405v01-00 CULT
Łukasz KOHUT

AMENDAMENTELE 1 - 70 - Proiect de aviz Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale

07-04-2020 CULT_AM(2020)650379 PE650.379v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

PROIECT DE RAPORT referitor la adoptarea unor măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+ și Europa Creativă, precum și Corpului european de solidaritate

30-03-2020 CULT_PR(2020)648431 PE648.431v01-00 CULT
Laurence FARRENG

Aviz referitor la orientările pentru bugetul pe 2021, Secțiunea III

30-03-2020 CULT_AL(2020)648642 PE648.642v01-00 CULT
Romeo FRANZ

PROIECT DE AVIZ referitor la consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor

27-03-2020 CULT_PA(2020)648611 PE648.611v01-00 CULT
Diana RIBA I GINER

PROIECT DE AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind stagiile de calitate în UE

25-03-2020 CULT_PA(2020)648619 PE648.619v01-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

PROIECT DE AVIZ referitor la Raportul de punere în aplicare privind implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de populația de origine romă din Europa

24-03-2020 CULT_PA(2020)648518 PE648.518v01-00 CULT
Peter POLLÁK

PROIECT DE AVIZ referitor la legea privind serviciile digitale și drepturile fundamentale

23-03-2020 CULT_PA(2020)648588 PE648.588v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

PROIECT DE AVIZ referitor la elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil

23-03-2020 CULT_PA(2020)648598 PE648.598v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

PROIECT DE AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea online

20-03-2020 CULT_PA(2020)648593 PE648.593v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 17 martie 2020

09-03-2020 CULT_OJ(2020)03-17_1 PE648.493v01-00 CULT

PROCES-VERBAL - Miercuri, 19 februarie 2020

26-02-2020 CULT_PV(2020)02-19-1 PE648.378v01-00 CULT