Proiecte de aviz


Un proiect de aviz este un document întocmit de către deputatul desemnat raportor pentru aviz, care este apoi transmis comisiei care emite un aviz pentru o posibilă modificare și pentru a-l supune la vot.
În cazul rapoartelor legislative, proiectele de aviz se prezintă sub formă de amendamente la propunerea legislativă a Comisiei, însoțite – atunci când este cazul – de justificări succinte. În cazul rapoartelor fără caracter legislativ, proiectele de aviz se prezintă sub forma unor sugestii care, dacă sunt adoptate, sunt transmise comisiei responsabile de redactarea raportului pentru a fi incluse în acesta. Această pagină prezintă proiectele de aviz înainte să fie votate de comisia care emite un aviz.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate proiectele de aviz disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 budget - Section III

23-01-2020 ENVI_PA(2020)646875 PE646.875v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termen de depunere a amendamentelor : 20-02-2020

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 Budget - Section III

21-01-2020 ITRE_PA(2020)646810 PE646.810v02-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Termen de depunere a amendamentelor : 27-01-2020

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termen de depunere a amendamentelor : 17-01-2020

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Termen de depunere a amendamentelor : 03-02-2020

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Termen de depunere a amendamentelor : 03-02-2020

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Termen de depunere a amendamentelor : 05-02-2020

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Termen de depunere a amendamentelor : 23-01-2020

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2019

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

PROIECT DE AVIZ referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii pentru 2020

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Termen de depunere a amendamentelor : 28-01-2020