Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Decizia Consiliului de a autoriza statele membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Convenția împotriva violenței și a hărțuirii, 2019 (nr. 190) a Organizației Internaționale a Muncii

2020/0011(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
EMPL

sesizată în fond

Impactul normelor europene asupra liberei circulații a lucrătorilor și serviciilor: mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii, un instrument pentru a corela nevoile pieței muncii cu competențele

2020/2007(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
EMPL

sesizată în fond, cooperare consolidată

Strategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020

2019/2975(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
EMPL

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA [ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] Stelios KYMPOUROPOULOS [PPE] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR] Elena LIZZI [ID]

sesizată în fond

Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unui program continuu multianual

2019/2997(DEA) Proceduri privind actele delegate
EMPL

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea numărului și a titlului variabilelor pentru domeniul forței de muncă

2019/2996(DEA) Proceduri privind actele delegate
EMPL

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlurilor variabilelor pentru domeniul venitului și condițiilor de viață

2019/2995(DEA) Proceduri privind actele delegate
EMPL

sesizată în fond

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte sociale și ale ocupării forței de muncă în analiza anuală a creșterii 2020

2019/2212(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
EMPL

Klára DOBREV [S&D]

sesizată în fond, cooperare consolidată

Evaluare la jumătatea perioadei a programului EaSI

2019/2203(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
EMPL

sesizată în fond

Stagii de calitate în UE

2020/2005(INL) Procedura de inițiativă legislativă
EMPL

sesizată în fond

Revizuirea Directivei privind comitetul european de întreprindere

2019/2183(INL) Procedura de inițiativă legislativă
EMPL

Dennis RADTKE [PPE]

sesizată în fond