Please fill this field

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health EN

26-10-2020 FEMM_PR(2020)660070 PE660.070v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 26 octombrie 2020

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v02-00 FEMM LIBE

DRAFT AGENDA - Thursday, 29 October 2020 EN

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-29_1 PE659.093v01-00 FEMM LIBE

DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims EN

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

PROIECT DE AVIZ referitoare la drepturile omului și democrația în lume în 2019 și politica Uniunii Europene în această privință - raport anual pe 2019

07-10-2020 FEMM_PA(2020)658726 PE658.726v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

AMENDAMENTELE 1 - 72 - Proiect de raport Conturarea politicii în domeniul educației digitale

06-10-2020 FEMM_AM(2020)657443 PE657.443v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 12 octombrie 2020

05-10-2020 FEMM_OJ(2020)10-12_1 PE658.816v01-00 FEMM

AVIZ referitor la impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMENDAMENTELE 1 - 70 - Proiect de aviz Punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD

02-10-2020 FEMM_AM(2020)658789 PE658.789v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

AMENDAMENTELE 1 - 96 - Proiect de aviz O Europă socială puternică pentru tranziții juste

01-10-2020 FEMM_AM(2020)658722 PE658.722v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

AMENDAMENTELE 1 - 201 - Proiect de raport Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală

30-09-2020 FEMM_AM(2020)658725 PE658.725v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 FEMM_AB(2020)657460 PE657.460v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

AMENDAMENTELE 1 - 83 - Proiect de aviz Dimensiunea de gen în politica de coeziune

18-09-2020 FEMM_AM(2020)657415 PE657.415v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

AMENDAMENTELE 1 - 342 - Proiect de raport Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657386 PE657.386v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDAMENTELE 343 - 415 - Proiect de raport Perspectiva de gen pe durata crizei provocate de pandemia de COVID-19 și în perioada de după criză

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657387 PE657.387v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AVIZ referitor la inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE pentru sănătate»”)

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

PROIECT DE RAPORT referitor la eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală

10-09-2020 FEMM_PR(2020)655712 PE655.712v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

PROIECT DE AVIZ referitor la o Europă socială puternică pentru tranziții juste - Comunicare a Comisiei

10-09-2020 FEMM_PA(2020)657285 PE657.285v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

PROIECT DE AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD

04-09-2020 FEMM_PA(2020)655669 PE655.669v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

PROIECT DE RAPORT referitor la perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză

31-08-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

PROIECT DE AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile

31-08-2020 FEMM_PA(2020)655750 PE655.750v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

AVIZ referitor la reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă

25-08-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Avizul referitor la punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROIECT DE AVIZ referitor la dimensiunea de gen în cadrul politicii de coeziune

15-07-2020 FEMM_PA(2020)655668 PE655.668v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

AVIZ referitor la Raportul de punere în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de populațiile cu origini rome din Europa

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

AVIZ referitor la constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Vineri, 3 iulie 2020

03-07-2020 FEMM_OJ(2020)07-03_1 PE653.809v02-00 FEMM

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 25 iunie 2020

15-06-2020 FEMM_OJ(2020)06-25_1 PE653.765v01-00 FEMM

PROCES-VERBAL - Luni, 25 mai 2020

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

PROIECT DE AVIZ referitor la Raportul de punere în aplicare privind implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de populația de origine romă din Europa

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

AMENDAMENTELE 1 - 105 - Proiect de aviz Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMENDAMENTELE 1 - 80 - Proiect de aviz Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

AMENDAMENTELE 1 - 353 - Proiect de raport Strategia UE privind egalitatea de gen

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652642 PE652.642v01-00 FEMM
Maria NOICHL

AMENDAMENTELE 354 - 433 - Proiect de raport Strategia UE pentru egalitatea de gen

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652643 PE652.643v01-00 FEMM
Maria NOICHL

PROIECT DE AVIZ referitor la constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept

25-05-2020 FEMM_PA(2020)652283 PE652.283v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 25 mai 2020

25-05-2020 FEMM_OJ(2020)05-25_1 PE652.341v02-00 FEMM

AMENDAMENTELE 1 - 84 - Proiect de aviz Impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare

12-05-2020 FEMM_AM(2020)652267 PE652.267v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMENDAMENTELE 1 - 95 - Proiect de aviz Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă

11-05-2020 FEMM_AM(2020)650656 PE650.656v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

AMENDAMENTELE 1 - 265 - Proiect de raport Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE

29-04-2020 FEMM_AM(2020)650560 PE650.560v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

PROIECT DE AVIZ referitor la inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

21-04-2020 FEMM_PA(2020)646839 PE646.839v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

PROIECT DE AVIZ referitor la impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare

14-04-2020 FEMM_PA(2020)650432 PE650.432v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

PROIECT DE RAPORT referitor la Strategia UE privind egalitatea de gen

08-04-2020 FEMM_PR(2020)650408 PE650.408v01-00 FEMM
Maria NOICHL

Aviz referitor la orientările pentru bugetul pe 2021 – secțiunea III

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

PROIECT DE AVIZ privind reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă

06-04-2020 FEMM_PA(2020)650376 PE650.376v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

PROIECT DE RAPORT referitor la egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE

27-03-2020 FEMM_PR(2020)648621 PE648.621v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

PROCES-VERBAL - Miercuri, 4 decembrie 2019 - Joi, 5 decembrie 2019

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

PROCES-VERBAL - Miercuri, 22 ianuarie 2020

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe 2018-2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

PROIECT DE RAPORT referitor la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor

03-03-2020 FEMM_PR(2020)648429 PE648.429v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

PROCES-VERBAL - Miercuri, 6 noiembrie 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

PROCES-VERBAL - Luni, 18 noiembrie 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

AMENDAMENTELE 1- 83 - Proiect de aviz Orientările pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea III

21-02-2020 FEMM_AM(2020)648371 PE648.371v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2020

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020 EN

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00 FEMM

PROIECT DE AVIZ referitor la orientările pentru bugetul pe 2021 - Secțiunea III

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Miercuri, 22 ianuarie 2020

10-01-2020 FEMM_OJ(2020)01-22_1 PE646.755v01-00 FEMM

AMENDAMENTELE 1 - 20 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune 2018: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDAMENTELE 1 - 209 - Proiect de propunere de rezoluție Cea de a 25-a aniversare a Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare (CIPD25) (Summitul de la Nairobi)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROCES-VERBAL - Miercuri, 4 septembrie 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00 FEMM

PROCES-VERBAL - Luni, 23 septembrie 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00 FEMM

PROCES-VERBAL - Luni, 30 septembrie 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00 FEMM

AMENDAMENTELE 1 - 26 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune 2018: bugetul general al UE - Comisia Europeană

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Aviz referitor la drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință - raport anual pe 2018

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 18 noiembrie 2019

05-11-2019 FEMM_OJ(2019)11-18_1 PE643.065v01-00 FEMM

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Miercuri, 6 noiembrie 2019

24-10-2019 FEMM_OJ(2019)11-06_1 PE642.945v01-00 FEMM

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2018

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD