Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia

2020/2029(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D] María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew]

sesizată în fond

Impactul violenței în familie și a drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și a copiilor

2019/2166(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

sesizată în fond

Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE

2019/2167(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

sesizată în fond

Promovarea egalității de gen în educația și carierele din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)

2019/2164(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

sesizată în fond, cooperare consolidată

Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în cadrul sănătății femeilor

2019/2165(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

sesizată în fond

Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală

2019/2168(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

sesizată în fond

Ce a de-a 25 aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (ICPD25) (Summitul de la Nairobi)

2019/2850(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

sesizată în fond

Strategia UE privind egalitatea de gen

2019/2169(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

sesizată în fond, cooperare consolidată

Decizia Consiliului de a autoriza statele membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Convenția împotriva violenței și a hărțuirii, 2019 (nr. 190) a Organizației Internaționale a Muncii

2020/0011(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
FEMM

pentru aviz

Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

2020/2023(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

pentru aviz - comisia a decis să nu emită niciun aviz