Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii

2019/2967(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

sesizată în fond

Disparitățile de remunerare între bărbați și femei

2019/2870(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

sesizată în fond

Impactul violenței în familie și a drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și a copiilor

2019/2166(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

sesizată în fond

Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE

2019/2167(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

sesizată în fond

Promovarea egalității de gen în educația și carierele din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)

2019/2164(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

sesizată în fond, cooperare consolidată

Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în cadrul sănătății femeilor

2019/2165(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

sesizată în fond

Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală

2019/2168(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

sesizată în fond

Ce a de-a 25 aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (ICPD25) (Summitul de la Nairobi)

2019/2850(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

sesizată în fond

Strategia UE privind egalitatea de gen

2019/2169(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

sesizată în fond, cooperare consolidată

Orientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a

2019/2213(BUD) Procedura bugetară
FEMM

pentru aviz