Please fill this field

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 110 - Draft report Implementation of Regulation (EU) No 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products (the Construction Products Regulation) EN

12-10-2020 IMCO_AM(2020)658822 PE658.822v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2009/81/EC, concerning procurement in the fields of defence and security, and of Directive 2009/43/EC, concerning the transfer of defence-related products EN

09-10-2020 IMCO_PR(2020)658808 PE658.808v01-00 IMCO
Kris PEETERS

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19

05-10-2020 IMCO_PA(2020)658733 PE658.733v02-00 IMCO
Virginie JORON

PROIECT DE AVIZ referitor la efectele normelor UE asupra liberei circulații a lucrătorilor și a serviciilor: mobilitatea forței de muncă în interiorul UE ca instrument de corelare a nevoilor și competențelor de pe piața forței de muncă

01-10-2020 IMCO_PA(2020)657157 PE657.157v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

AVIZ referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

PROCES-VERBAL - Miercuri, 2 septembrie 2020 - Joi, 3 septembrie 2020

16-09-2020 IMCO_PV(2020)09-02-1 PE657.307v01-00 IMCO

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 28 septembrie 2020

15-09-2020 IMCO_OJ(2020)09-28_1 PE657.372v01-00 IMCO

AMENDAMENTELE 1 - 117 - Proiect de aviz Un nou plan de acțiune privind economia circulară (CEAP)

10-09-2020 IMCO_AM(2020)657284 PE657.284v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

AVIZ privind inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale

09-09-2020 IMCO_AD(2020)648565 PE648.565v02-00 IMCO
Marcel KOLAJA

PROIECT DE RAPORT referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții (Regulamentul privind produsele pentru construcții)

09-09-2020 IMCO_PR(2020)655860 PE655.860v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

AVIZ referitor la o nouă strategie industrială pentru Europa

03-09-2020 IMCO_AD(2020)652383 PE652.383v02-00 IMCO
Adam BIELAN

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile

03-09-2020 IMCO_AD(2020)654034 PE654.034v02-00 IMCO
Leszek MILLER

AMENDAMENTELE 1 - 81 - Proiect de aviz O nouă strategie pentru IMM-urile europene

27-07-2020 IMCO_AM(2020)655651 PE655.651v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

PROCES-VERBAL - Luni, 6 iulie 2020 - Marţi, 7 iulie 2020

15-07-2020 IMCO_PV(2020)07-06-1 PE654.094v01-00 IMCO

AMENDAMENTELE 1 - 27 - Proiect de aviz referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

15-07-2020 IMCO_AM(2020)655652 PE655.652v01-00 IMCO
Leszek MILLER

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea online

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

AVIZ referitor la actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648599 PE648.599v02-00 IMCO
Adam BIELAN

AVIZ referitor la drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648600 PE648.600v02-00 IMCO
Adam BIELAN

AVIZ referitor la un regim de răspundere civilă pentru inteligența artificială

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

AVIZ privind inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

PROIECT DE AVIZ referitor la un nou plan de acțiune privind economia circulară

07-07-2020 IMCO_PA(2020)652282 PE652.282v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

AVIZ referitor la inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

06-07-2020 IMCO_AD(2020)648349 PE648.349v02-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

PROCES-VERBAL - Luni, 29 iunie 2020

06-07-2020 IMCO_PV(2020)06-29-1 PE654.027v01-00 IMCO

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

02-07-2020 IMCO_PA(2020)654034 PE654.034v01-00 IMCO
Leszek MILLER

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 29 iunie 2020

29-06-2020 IMCO_OJ(2020)06-29_1 PE653.781v02-00 IMCO

AMENDAMENTELE 1 - 355 - Proiect de raport referitor la tema „Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori”

26-06-2020 IMCO_AM(2020)653970 PE653.970v01-00 IMCO
David CORMAND

AMENDAMENTELE 1 - 288 - Proiect de raport Consolidarea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653761 PE653.761v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

AMENDAMENTELE 1 - 68 - Proiect de aviz Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653820 PE653.820v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

PROCES-VERBAL - Luni, 8 iunie 2020

16-06-2020 IMCO_PV(2020)06-08-1 PE653.764v01-00 IMCO

PROIECT DE AVIZ referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene

16-06-2020 IMCO_PA(2020)653798 PE653.798v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

AMENDAMENTELE 1 - 121 - Proiect de aviz O nouă strategie industrială pentru Europa

10-06-2020 IMCO_AM(2020)652522 PE652.522v02-00 IMCO
Adam BIELAN

AMENDAMENTELE 1 - 49 - Proiect de aviz Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale

05-06-2020 IMCO_AM(2020)652520 PE652.520v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

PROCES-VERBAL - Miercuri, 20 mai 2020

04-06-2020 IMCO_PV(2020)05-20-1 PE652.569v01-00 IMCO

PROCES-VERBAL - Luni, 4 mai 2020

02-06-2020 IMCO_PV(2020)05-04-1 PE650.664v02-00 IMCO

AVIZ referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Kris PEETERS

PROCES-VERBAL - Luni, 18 mai 2020

28-05-2020 IMCO_PV(2020)05-18-1 PE652.405v01-00 IMCO

AMENDAMENTELE 1 - 88 - Proiect de aviz Un regim de răspundere civilă pentru inteligența artificială

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652384 PE652.384v01-00 IMCO
Svenja HAHN

AMENDAMENTELE 1 - 137 - Proiect de aviz conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652393 PE652.393v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

PROIECT DE AVIZ referitor la o nouă strategie industrială pentru Europa

26-05-2020 IMCO_PA(2020)652383 PE652.383v01-00 IMCO
Adam BIELAN

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 8 iunie 2020

26-05-2020 IMCO_OJ(2020)06-08_1 PE652.462v01-00 IMCO

AMENDAMENTELE 1 - 289 - Proiect de raport Siguranța produselor pe piața unică

20-05-2020 IMCO_AM(2020)652340 PE652.340v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

PROIECT DE AVIZ privind inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale

18-05-2020 IMCO_PA(2020)648565 PE648.565v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

AMENDAMENTELE 1 - 311 - Proiect de raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice

18-05-2020 IMCO_AM(2020)650712 PE650.712v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

AMENDAMENTELE 599 - 919 - Proiect de raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652305 PE652.305v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

AMENDAMENTELE 312 - 598 - Proiect de raport Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652350 PE652.350v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

PROIECT DE RAPORT referitor la tema „Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori”

13-05-2020 IMCO_PR(2020)650478 PE650.478v02-00 IMCO
David CORMAND

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Miercuri, 20 mai 2020

11-05-2020 IMCO_OJ(2020)05-20_1 PE650.726v01-00 IMCO

AMENDAMENTELE 1 - 79 - Proiect de aviz Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale

08-05-2020 IMCO_AM(2020)650628 PE650.628v01-00 IMCO
Adam BIELAN

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 18 mai 2020

08-05-2020 IMCO_OJ(2020)05-18_1 PE650.717v01-00 IMCO

AMENDAMENTELE 1 - 89 - Proiect de aviz Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea online

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650618 PE650.618v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

AMENDAMENTELE 1 - 47 - Proiect de aviz Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650629 PE650.629v01-00 IMCO
Adam BIELAN

PROIECT DE RAPORT referitor la întărirea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor

06-05-2020 IMCO_PR(2020)646943 PE646.943v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 4 mai 2020

04-05-2020 IMCO_OJ(2020)05-04_1 PE650.535v02-00 IMCO

PROIECT DE AVIZ privind inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale

04-05-2020 IMCO_PA(2020)650637 PE650.637v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

PROIECT DE AVIZ referitor la un regim de răspundere civilă pentru inteligența artificială

28-04-2020 IMCO_PA(2020)648381 PE648.381v01-00 IMCO
Svenja HAHN

AMENDAMENTELE 1 - 89 - Proiect de aviz Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

27-04-2020 IMCO_AM(2020)650361 PE650.361v02-00 IMCO
Kris PEETERS

PROIECT DE AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice

24-04-2020 IMCO_PR(2020)648474 PE648.474v02-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

PROCES-VERBAL - Marţi, 14 aprilie 2020

21-04-2020 IMCO_PV(2020)04-14-1 PE650.479v01-00 IMCO

Aviz referitor la orientările pentru bugetul pe 2021 – secțiunea III

15-04-2020 IMCO_AL(2020)647028 PE647.028v01-00 IMCO
Leszek MILLER

PROIECT DE AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe

15-04-2020 IMCO_PA(2020)648496 PE648.496v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

AMENDAMENTELE 1 - 120 - Proiect de aviz Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

15-04-2020 IMCO_AM(2020)650362 PE650.362v01-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

PROCES-VERBAL - Joi, 2 aprilie 2020

15-04-2020 IMCO_PV(2020)04-02-1 PE650.433v01-00 IMCO

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 14 aprilie 2020

14-04-2020 IMCO_OJ(2020)04-14_1 PE650.389v02-00 IMCO

PROIECT DE AVIZ referitor la legea privind serviciile digitale și drepturile fundamentale

10-04-2020 IMCO_PA(2020)648599 PE648.599v01-00 IMCO
Adam BIELAN

PROIECT DE AVIZ referitor la drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale

10-04-2020 IMCO_PA(2020)648600 PE648.600v01-00 IMCO
Adam BIELAN

PROIECT DE AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea online

06-04-2020 IMCO_PA(2020)648645 PE648.645v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

PROIECT DE RAPORT referitor la siguranța produselor pe piața unică

02-04-2020 IMCO_PR(2020)647016 PE647.016v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 2 aprilie 2020

02-04-2020 IMCO_OJ(2020)04-02_1 PE648.627v03-00 IMCO

PROIECT DE AVIZ referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

26-03-2020 IMCO_PA(2020)648346 PE648.346v02-00 IMCO
Kris PEETERS

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI Raport privind misiunea Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor în Italia (Roma), 24-26 februarie 2020

17-03-2020 IMCO_CM(2020)648475 PE648.475v02-00 IMCO

PROCES-VERBAL - Luni, 17 februarie 2020 - Marţi, 18 februarie 2020

09-03-2020 IMCO_PV(2020)02-17-1 PE648.342v01-00 IMCO

PROIECT DE AVIZ referitor la inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

03-03-2020 IMCO_PA(2020)648349 PE648.349v01-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

AVIZ referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

19-02-2020 IMCO_AD(2020)643178 PE643.178v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI