Comunicări către membri


Comisiile apelează la comunicările către membri pentru a le transmite propriilor membri informaţii care nu se încadrează în celelalte tipuri de documente. Câteva exemple de astfel de informaţii ar fi rezumatul vizitei unei delegaţii, întâlnirea cu un expert, întrebările adresate unui comisar sau publicarea petiţiilor primite.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate comunicările către membri disponibile.

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI Sesiune de control legislativ referitoare la punerea în aplicare a Directivei NIS – Directiva (UE) 2016/1148

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI Sesiune de control legislativ referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele pentru construcții [Regulamentul (UE) nr. 305/2011]

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI Sesiune de control legislativ referitoare la implementarea Regulamentului (UE) 2018/1807 privind libera circulație a datelor fără caracter personal

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI „Sesiune de control legislativ” referitoare la implementarea Directivei privind echipamentele radio (2014/53/UE)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO