Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții (Regulamentul privind produsele pentru construcții)

2020/2028(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
IMCO

sesizată în fond

Decizie delegată a Comisiei de modificare a anexei V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește titlurile de calificare și denumirile cursurilor de formare

2020/2546(DEA) Proceduri privind actele delegate
IMCO

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba polonă a Regulamentului delegat (UE) 2015/208 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru omologarea vehiculelor agricole și forestiere

2020/2530(DEA) Proceduri privind actele delegate
IMCO

sesizată în fond

Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori

2020/2021(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

sesizată în fond

Consolidarea pieței interne: viitorul liberei circulații a serviciilor

2020/2020(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

sesizată în fond

Legislația privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice

2020/2018(INL) Procedura de inițiativă legislativă
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

sesizată în fond, cooperare consolidată

Punerea în aplicare a Directivei 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniul apărării și securității și a Directivei 2009/43/CE privind transferul de produse din domeniul apărării

2019/2204(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

sesizată în fond

Siguranța produselor pe piața unică

2019/2190(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

sesizată în fond

Asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi

2018/0168(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

sesizată în fond

Stabilirea condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații cu privire la piața internă și la domenii conexe

2017/0087(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
IMCO

sesizată în fond