Documente de lucru


Documentele de lucru sunt documente legate de procesul de redactare a rapoartelor şi avizelor. Formatul documentului de lucru este utilizat adesea de către comisii pentru a publica expunerea de motive a rapoartelor lor.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate documentele de lucru disponibile.

DOCUMENT DE LUCRU Document pregătitor pentru proiectul de aviz privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN