Proiecte de raport


Comisiilor li se poate solicita să întocmească un raport cu privire la o chestiune legislativă sau nelegislativă. De obicei, comisiei i se va solicita să întocmească un raport cu privire la o anumită chestiune, atunci când aceasta se referă la un domeniu de politică ce se încadrează în sfera sa de competenţă. Totuşi, în anumite circumstanţe, o comisie poate elabora un raport din proprie iniţiativă. Pentru fiecare raport, este ales un raportor dintre membrii comisiei, care va răspunde de redactarea acestuia. După ce a fost redactat proiectul de raport, acesta este prezentat şi discutat în cadrul reuniunilor comisiei, membrii putând propune amendamente, dacă doresc. Această pagină prezintă textele proiectelor de raport înainte de adoptarea amendamentelor.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate proiectele de raport disponibile.

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană în cadrul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 referitoare la modificarea concesiilor Elveției la OMC privind carnea condimentată

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Termen de depunere a amendamentelor : 25-02-2020

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

29-10-2019 INTA_PR(2019)642904 PE642.904v02-00
INTA

Bernd LANGE

Termen de depunere a amendamentelor : 14-11-2019

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

21-10-2019 INTA_PR(2019)641311 PE641.311v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

Termen de depunere a amendamentelor : 14-11-2019

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie al Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și țările membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

17-10-2019 INTA_PR(2019)641176 PE641.176v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Termen de depunere a amendamentelor : 06-11-2019

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014)

15-10-2019 INTA_PR(2019)641378 PE641.378v01-00
INTA

Bernd LANGE

Termen de depunere a amendamentelor : 11-11-2019

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

15-10-2019 INTA_PR(2019)642857 PE642.857v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Termen de depunere a amendamentelor : 11-11-2019

PROIECT DE RAPORT conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

15-10-2019 INTA_PR(2019)642858 PE642.858v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Termen de depunere a amendamentelor : 11-11-2019

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

15-10-2019 INTA_PR(2019)642860 PE642.860v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Termen de depunere a amendamentelor : 11-11-2019

PROIECT DE RAPORT conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014)

15-10-2019 INTA_PR(2019)642862 PE642.862v01-00
INTA

Bernd LANGE

Termen de depunere a amendamentelor : 11-11-2019

PROIECT DE RAPORT conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

15-10-2019 INTA_PR(2019)642888 PE642.888v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Termen de depunere a amendamentelor : 11-11-2019