Please fill this field

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Monday, 26 October 2020 EN

20-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v01-00 FEMM LIBE

OPINION on the impact of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

DRAFT REPORT on New Avenues for Legal Labour Migration EN

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Miriam DALLI

DRAFT OPINION on the report on the effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

AMENDMENTS 1 - 235 - Draft report The Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States EN

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 15 octombrie 2020

07-10-2020 LIBE_OJ(2020)10-15_1 PE658.890v01-00 LIBE

PROCES-VERBAL - Joi, 10 septembrie 2020

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

DRAFT OPINION on liability of companies for environmental damage EN

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

AMENDAMENTELE 38 - 96 - Proiect de raport Stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

AMENDAMENTELE 52 - 135 - Proiect de raport Stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de ETIAS și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1240, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

AVIZ referitor la o nouă strategie UE-Africa – un parteneriat pentru o dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PROIECT DE AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDAMENTELE 120 - 754 - Proiect de raport Standarde și proceduri comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 1 octombrie 2020

25-09-2020 LIBE_OJ(2020)10-01_1 PE658.716v01-00 LIBE

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe

23-09-2020 LIBE_AD(2020)652296 PE652.296v02-00 LIBE
Assita KANKO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 22 septembrie 2020

22-09-2020 DROI_OJ(2020)09-22_1 PE657.309v01-00 LIBE DROI

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 24 septembrie 2020

17-09-2020 LIBE_OJ(2020)09-24_1 PE657.411v01-00 LIBE

AMENDAMENTELE 1 - 131 - Proiect de aviz Impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 10 septembrie 2020

10-09-2020 LIBE_OJ(2020)09-10_1 PE657.188v02-00 LIBE

PROIECT DE RAPORT referitor la executarea mandatului european de arestare și aplicarea procedurilor de predare între statele membre

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procedura de dezangajare

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de ETIAS și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1240, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

AMENDAMENTELE 1 - 44 - Proiect de aviz Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

AMENDAMENTELE 1 - 82 - Proiect de aviz Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

AMENDAMENTELE 1 - 337 - Proiect de raport Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

AVIZ referitor la Strategia UE privind egalitatea de gen

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

AMENDAMENTELE 1 - 204 - Proiect de raport Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Petar VITANOV

AMENDAMENTELE 1 - 86 - Proiect de aviz O nouă strategie UE-Africa – un parteneriat pentru o dezvoltare sustenabilă și favorabilă incluziunii

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

AVIZ referitor la inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

PROIECT DE AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PROCES-VERBAL - Luni, 15 iunie 2020

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

AMENDAMENTELE 1 - 240 - Proiect de raport Punerea în aplicare a Directivei privind returnarea

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 16 iulie 2020

10-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-16_1 PE655.642v01-00 LIBE

AMENDAMENTELE 1 - 290 - Proiect de raport Punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

AMENDAMENTELE 1 - 289 - Proiect de raport Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

PROIECT DE AVIZ referitor la impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PROIECT DE AVIZ referitor la o nouă strategie UE-Africa – un parteneriat pentru o dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PROCES-VERBAL - Luni, 16 decembrie 2019

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

PROIECT DE RAPORT referitor la instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 6 iulie 2020

01-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-06_1 PE654.020v01-00 LIBE

PROCES-VERBAL - Joi, 4 iunie 2020

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

AMENDAMENTELE 1 - 267 - Proiect de aviz Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 2 iulie 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)07-02_1 PE653.952v01-00 LIBE

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 29 iunie 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-29_1 PE653.961v01-00 LIBE

Aviz referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general 2020 Continuarea sprijinului în favoarea refugiaților și comunităților-gazdă din Iordania, Liban și Turcia ca răspuns la criza din Siria

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

PROCES-VERBAL - Joi, 23 aprilie 2020

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

AMENDAMENTELE 1-116 - Proiect de aviz Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 23 iunie 2020

16-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-23_1 PE653.824v01-00 LIBE

PROIECT DE RAPORT referitor la punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

AMENDAMENTELE 1 - 286 - Proiect de raport Implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de populațiile cu origini rome din Europa

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

PROCES-VERBAL - Marţi, 12 mai 2020

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

PROIECT DE RAPORT referitor la punerea în aplicare a Directivei privind returnarea

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 15 iunie 2020

09-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-15_1 PE653.744v01-00 LIBE

PROIECT DE RAPORT privind inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Petar VITANOV

PROIECT DE AVIZ referitor la inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

PROCES-VERBAL - Joi, 7 mai 2020

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 11 iunie 2020

04-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-11_1 PE652.610v01-00 LIBE

AMENDAMENTELE 1 - 254 - Proiect de raport Propunerea de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

AMENDAMENTELE 1 - 90 - Proiect de raport Recomandarea Comisiei de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile neozeelandeze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 4 iunie 2020

28-05-2020 LIBE_OJ(2020)06-04_1 PE652.515v01-00 LIBE

AVIZ referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE

AMENDAMENTELE 1 - 94 - Proiect de aviz Strategia UE privind egalitatea de gen

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652467 PE652.467v01-00 LIBE
Evin INCIR

AMENDAMENTELE 1 - 69 - Proiect de aviz Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652492 PE652.492v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

AMENDAMENTELE 1 - 95 - Proiect de aviz Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice

26-05-2020 LIBE_AM(2020)652452 PE652.452v01-00 LIBE
Paul TANG

PROCES-VERBAL - Luni, 27 ianuarie 2020 - Marţi, 28 ianuarie 2020

19-05-2020 LIBE_PV(2020)01-27-1 PE646.954v01-00 LIBE