Veuillez remplir ce champ

Documente aferente reuniunilor

Acces la documentele aferente reuniunilor

Toate documentele aferente reuniunilor precedente și viitoare pot fi accesate din același loc. Alegeți comisia și apoi data reuniunii pentru a obține o listă a documentelor relevante pentru fiecare punct de pe ordinea de zi în toate limbile disponibile. Documentele pot fi deschise direct în browser, partajate prin e-mail sau descărcate și salvate.

Următoarele reuniuni

Comisia pentru afaceri externe


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară

Comisia pentru bugete


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune ordinară

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară

Comisia pentru cultură și educație


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară

Comisia pentru afaceri juridice


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară

Comisia pentru afaceri economice și monetare


Bruxelles : PHS - P1A002

Reuniune ordinară

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară