Please fill this field

Documente aferente reuniunilor

Acces la documentele aferente reuniunilor

Toate documentele aferente reuniunilor precedente și viitoare pot fi accesate din același loc. Alegeți comisia și apoi data reuniunii pentru a obține o listă a documentelor relevante pentru fiecare punct de pe ordinea de zi în toate limbile disponibile. Documentele pot fi deschise direct în browser, partajate prin e-mail sau descărcate și salvate.

Următoarele reuniuni

Comisia pentru afaceri externe


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune extraordinară

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune extraordinară


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune extraordinară

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară

Ordinea de zi

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară

Ordinea de zi

Comisia pentru comerț internațional


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ


Bruxelles : JAN - 4Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi

Comisia pentru afaceri externe


Bruxelles : PHS - P3C050

Reuniune extraordinară

Ordinea de zi

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune extraordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ. REUNIUNE EXTRAORDINARĂ A COMISIEI AGRI

Ordinea de zi

Comisia pentru pescuit


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară
REUNIUNE A COMISIEI PECH - PARTICIPARE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară
PECH Committee meeting - remote participation


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară
PECH Committee meeting - remote participation

Comisia pentru cultură și educație


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune ordinară
PARTICIPARE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune ordinară
PARTICIPARE LA DISTANȚĂ


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune ordinară
PARTICIPARE LA DISTANȚĂ

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune extraordinară
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Ordinea de zi

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune extraordinară
PARTICIPARE LA DISTANȚĂ. REUNIUNE EXTRAORDINARĂ A AGRI

Ordinea de zi

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară

Ordinea de zi

Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune ordinară
PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinea de zi

Comisia pentru bugete


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
- Remote participation

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune pregătitoare
Budget 2021 - preparatory meeting to the trilogue


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune extraordinară
- Joint AFET-DEVE-BUDG meeting

Comisia pentru afaceri constituționale


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune extraordinară
AFCO committee meeting

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune extraordinară
AFCO committee meeting

Subcomisia pentru drepturile omului


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune extraordinară


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune extraordinară


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune extraordinară

Subcomisia pentru chestiuni fiscale


Bruxelles : ASP - A1G-3

Reuniune ordinară
FISC Committee meeting - Remote participation

Comisia pentru petiții


Bruxelles : JAN - 6Q1

Reuniune extraordinară
Committee meeting with remote connection

Ordinea de zi


Bruxelles : ASP - A5G-3

Reuniune extraordinară
Committee meeting with remote connection

Subcomisia pentru chestiuni fiscale


Bruxelles : ASP - A1G-3

Coordonatori
FISC remote coordinators' meeting

Comisia pentru control bugetar


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară
CONT remote committee meeting


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară
CONT remote committee meeting


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară
CONT remote committee meeting


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune ordinară
CONT remote committee meeting

Comisia pentru transport și turism


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Ordinea de zi


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)


Bruxelles : JAN - 6Q2

Reuniune ordinară
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune extraordinară


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune extraordinară
Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală
Hearing on Women and digitalisation, FEMM in association with AIDA


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune extraordinară


Bruxelles : JAN - 4Q2

Reuniune extraordinară
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Subcomisia pentru securitate și apărare


Bruxelles : ASP - A3G-3

Reuniune extraordinară
SEDE Subcommittee


Bruxelles : ASP - A3G-3

Reuniune extraordinară
SEDE Subcommittee


Bruxelles : ASP - A3G-3

Reuniune extraordinară
SEDE Subcommittee


Bruxelles : ASP - A3G-3

Reuniune extraordinară
SEDE Subcommittee

Comisia pentru dezvoltare


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
with remote participation


Bruxelles : JAN - 4Q1

Reuniune extraordinară
with remote participation

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară
ANIT Committee meeting of 29 October 2020

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului


Bruxelles : JAN - 2Q2

Reuniune ordinară
ANIT Committee meeting of 29 October