Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Cerere de finanțare a cercetării biomedicale în domeniul encefalomielitei mialgice

2020/2580(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
PETI

Dolors MONTSERRAT [PPE]

sesizată în fond

Turcia - raportul anual privind progresele înregistrate pe 2019

2019/2176(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PETI

pentru aviz

Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

2020/2023(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PETI

pentru aviz

Raport anual privind exportul de arme

2020/2003(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PETI

pentru aviz - comisia a decis să nu emită niciun aviz

Orientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a

2019/2213(BUD) Procedura bugetară
PETI

pentru aviz - comisia a decis să nu emită niciun aviz

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019

2019/2199(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PETI

Yana TOOM [Renew]

pentru aviz

Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă

2019/2188(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PETI

pentru aviz

Monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene în 2017 și 2018

2019/2132(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

2019/2055(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
PETI

pentru aviz - comisia a decis să nu emită niciun aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Parlamentul European

2019/2056(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
PETI

pentru aviz - comisia a decis să nu emită niciun aviz