Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă

2020/0006(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
REGI

sesizată în fond

Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord

2019/0183(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

sesizată în fond

Numirea unui membru al Comisiei Europene - Ioan Mircea PAȘCU (RO)

2019/0808(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
REGI

sesizată în fond

Raport privind mandatul propus pentru negocierile cu Regatul Unit

2020/2023(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
REGI

pentru aviz

Orientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a

2019/2213(BUD) Procedura bugetară
REGI

pentru aviz

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 2020

2019/2211(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
REGI

Francesca DONATO [ID]

pentru aviz

Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial

2019/2156(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
REGI

pentru aviz

Prevederi tranzitorii pentru sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și a Fondului european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021

2019/0254(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
REGI

Herbert DORFMANN [PPE]

pentru aviz

Stabilirea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea datelor și măsurile de control în Marea Baltică și Regulamentul (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc codul din estul Mării Baltice

2019/0246(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
REGI

pentru aviz - comisia a decis să nu emită niciun aviz

Cadrul de guvernanță al instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro

2019/0161(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
REGI

pentru aviz - comisia a decis să nu emită niciun aviz