Rapoarte


După ce un proiect de raport a fost prezentat comisiei, membrii acesteia au posibilitatea de a propune amendamente, până la un anumit termen. Ulterior, amendamentele vor fi discutate şi supuse la vot în cadrul comisiei. După ce a fost modificat şi supus votului final, proiectul de raport devine raport şi este prezentat ulterior în şedinţa plenară. Această pagină prezintă rapoartele în forma în care au fost finalizate în cadrul comisiei.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate rapoartele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers

09-12-2019 A9-0048/2019 PE641.418v02-00
ECON

Lídia PEREIRA

AMENDAMENTE

  REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

06-12-2019 A9-0046/2019 PE644.750v03-00
ECON

Irene TINAGLI