Rapoarte


După ce un proiect de raport a fost prezentat comisiei, membrii acesteia au posibilitatea de a propune amendamente, până la un anumit termen. Ulterior, amendamentele vor fi discutate şi supuse la vot în cadrul comisiei. După ce a fost modificat şi supus votului final, proiectul de raport devine raport şi este prezentat ulterior în şedinţa plenară. Această pagină prezintă rapoartele în forma în care au fost finalizate în cadrul comisiei.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate rapoartele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

RAPORT referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raport anual

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

RAPORT privind recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI