Documente de lucru


Documentele de lucru sunt documente legate de procesul de redactare a rapoartelor şi avizelor. Formatul documentului de lucru este utilizat adesea de către comisii pentru a publica expunerea de motive a rapoartelor lor.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate documentele de lucru disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

DOCUMENT DE LUCRU referitor la Raportul special nr. 5/2019 al Curții de Conturi Europene (Descărcarea de gestiune pe 2018): FEAD - Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane: un sprijin valoros, însă contribuția sa la reducerea sărăciei nu este încă determinată

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

DOCUMENT DE LUCRU referitor la Raportul special nr. 12/2019 al Curții de Conturi Europene (Descărcarea de gestiune pe 2018): Comerțul electronic: multe dintre provocările pe care le prezintă colectarea TVA-ului și a taxelor vamale nu au fost încă soluționate

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DOCUMENT DE LUCRU referitor la Raportul special nr. 7/2019 al Curții de Conturi Europene (Descărcarea de gestiune pe 2018): „Acțiunile UE în domeniul asistenței medicale transfrontaliere: ambiții importante, dar este nevoie de o ameliorare a gestionării”

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

DOCUMENT DE LUCRU Document pregătitor pentru proiectul de aviz privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN