Documente de lucru


Documentele de lucru sunt documente legate de procesul de redactare a rapoartelor şi avizelor. Formatul documentului de lucru este utilizat adesea de către comisii pentru a publica expunerea de motive a rapoartelor lor.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate documentele de lucru disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  WORKING DOCUMENT on Implementation of the 2014 staff reform package at the Commission - Big savings but not without consequences for staff

16-01-2020 CONT_DT(2020)644843 PE644.843v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

DOCUMENT DE LUCRU privind Raportul special al CCE nr. 20/2018 (descărcarea de gestiune 2018): Sistemele de informații ale UE care sprijină controlul la frontiere constituie un instrument puternic, dar este necesar să se pună un accent mai mare pe caracterul complet și actual al datelor

16-12-2019 CONT_DT(2019)644782 PE644.782v01-00
CONT

Tsvetelina PENKOVA

DOCUMENT DE LUCRU referitor la Raportul special al CCE nr. 24/2019 (descărcarea de gestiune 2018): Azilul, transferul și returnarea migranților: este momentul să se accelereze măsurile de reducere a disparităților dintre obiective și rezultate

16-12-2019 CONT_DT(2019)645008 PE645.008v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DOCUMENT DE LUCRU referitor la Raportul special nr. 5/2019 al Curții de Conturi Europene (Descărcarea de gestiune pe 2018): FEAD - Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane: un sprijin valoros, însă contribuția sa la reducerea sărăciei nu este încă determinată

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

DOCUMENT DE LUCRU referitor la Raportul special nr. 12/2019 al Curții de Conturi Europene (Descărcarea de gestiune pe 2018): Comerțul electronic: multe dintre provocările pe care le prezintă colectarea TVA-ului și a taxelor vamale nu au fost încă soluționate

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DOCUMENT DE LUCRU referitor la Raportul special nr. 7/2019 al Curții de Conturi Europene (Descărcarea de gestiune pe 2018): „Acțiunile UE în domeniul asistenței medicale transfrontaliere: ambiții importante, dar este nevoie de o ameliorare a gestionării”

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

DOCUMENT DE LUCRU Document pregătitor pentru proiectul de aviz privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN