Please fill this field

Vypočutia

Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

AFCO

The Committee on Constitutional Affairs organised a public hearing entitled “Lessons to be drawn from the 2019 elections and proposals in view of the debate concerning the Future of Europe”, which took place on 4 December 2019, at the European Parliament in Brussels.

AFCO

On 18 March 2019, AFCO organised a public hearing on "European Parliamentary Elections, European Parties, European Voters". Three experts were invited: - Ms Claire McGing, Maynooth University - Dr. Marina Costa Lobo, University of Lisbon - Prof. Juan Rodríguez Teruel, University of Valencia - as well as representatives of the Commission and Parliament dealing with communication campaigns.

AFCO

During the AFCO meeting of 7 March, the public hearing 'Constitutionalism in the European Union and the constitutional interaction between the West and East of Europe' took place.