Please fill this field

Ostatné podujatia

Všetky ostatné verejné podujatia organizované v rámci činností výborov za účasti externých rečníkov alebo odborníkov.

AFCO

During the AFCO meeting of 28 January, Election-Watch.EU presented their Assessment Mission Final Report on the European elections of 2019.