Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 19 - Návrh stanoviska Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 15 - Návrh stanoviska Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 4 - Návrh stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 4 - Návrh stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 61 - Návrh stanoviska Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 41 - Návrh stanoviska Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 62 - Návrh stanoviska Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

19-09-2019 AFET_AM(2019)641095 PE641.095v02-00
AFET

Michael GAHLER

ROZPOČTOVÉ POZMEŇUJÚCE NÁVRHY Rozpočet 2020

28-08-2019 AFET_AB(2019)640641 PE640.641v01-00
AFET

Michael GAHLER