Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 19. februára 2020 - Štvrtok, 20. februára 2020

13-02-2020 AFET_OJ(2020)02-19_1 PE648.261v01-00
AFET

 

ZÁPISNICA - Streda, 5. februára 2020

10-02-2020 AFET_PV(2020)02-05-1 PE647.045v01-00
AFET

 

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu pred samitom v roku 2020

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-02-2020

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-02-2020

NÁVRH STANOVISKA k usmerneniam pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III

31-01-2020 AFET_PA(2020)646992 PE646.992v01-00
AFET

Nikos ANDROULAKIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-02-2020

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 5. februára 2020

31-01-2020 AFET_OJ(2020)02-05_1 PE646.993v01-00
AFET

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 117 - Návrh správy Odporúčanie vysokému predstaviteľovi a Rade podľa článku 118 v rámci prípravy procesu preskúmania Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností jadrového odzbrojenia

29-01-2020 AFET_AM(2020)646945 PE646.945v01-00
AFET

Sven MIKSER

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 3. februára 2020

29-01-2020 AFET_OJ(2020)02-03_1 PE646.972v01-00
AFET

 

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry

23-01-2020 AFET_AD(2020)643159 PE643.159v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

23-01-2020 AFET_AD(2020)643198 PE643.198v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS