Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 20. januára 2020 - Utorok, 21. januára 2020

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Utorok, 21. januára 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k príprave procesu hodnotenia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, ku kontrole jadrových zbraní a k možnostiam jadrového odzbrojenia

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-02-2020

NÁVRH STANOVISKA o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-02-2020

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 9. januára 2020

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

SPRÁVA o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

ZÁPISNICA - Pondelok, 25. novembra 2019

17-12-2019 AFET_PV(2019)11-25-1 PE644.816v01-00
AFET

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 19 - Návrh stanoviska Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS