Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

ZÁPISNICA - Streda, 6. novembra 2019

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00
DEVE AFET

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Pondelok, 16. decembra 2019

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

05-12-2019 AFET_AD(2019)641414 PE641.414v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

05-12-2019 AFET_AD(2019)641417 PE641.417v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

05-12-2019 AFET_PV(2019)11-06-1 PE643.170v01-00
AFET

 

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 4. decembra 2019 - Štvrtok, 5. decembra 2019

28-11-2019 AFET_OJ(2019)12-04_1 PE644.815v01-00
AFET

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 4 - Návrh stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 4 - Návrh stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ZÁPISNICA - Pondelok, 14. októbra 2019

25-11-2019 AFET_PV(2019)10-14-1 PE642.921v02-00
AFET

 

ZÁPISNICA - Pondelok, 30. septembra 2019 - Utorok, 1. októbra 2019

18-11-2019 AFET_PV(2019)09-30-1 PE643.164v01-00
AFET