Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

Chile: the government struggles to implement its reform programme
25-04-2019 Štúdia

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 V stručnosti

Challenges presented by migration and refugees from a Euro-Mediterranean perspective
25-01-2019 Štúdia

The Scope and Mandate of EU Special Representatives (EUSRs)
24-01-2019 Štúdia

EP democracy support activities and their follow-up, and prospects for the future
18-01-2019 Štúdia

Workshop: The European Parliament and the new external financing instruments
05-11-2018 Hĺbková analýza

Consequences of US trade policy on EU-US trade relations and the global trading system
17-10-2018 Štúdia

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2018
01-10-2018 V stručnosti

The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective
19-09-2018 Štúdia