Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Výročná správa o vývoze zbraní

2020/2003(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

gestorský

Bezpečnostná spolupráca EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu

2020/2002(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Javier NART [Renew]

gestorský

Výzvy a perspektívy v oblasti mnohostranných režimov kontroly zbraní a odzbrojenia

2020/2001(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Sven MIKSER [S&D]

gestorský

Odporúčanie vysokému predstaviteľovi a Rade podľa článku 118 v rámci prípravy procesu preskúmania Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností jadrového odzbrojenia

2020/2004(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Sven MIKSER [S&D]

gestorský

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ k západnému Balkánu pred samitom v máji 2020

2019/2210(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Tonino PICULA [S&D]

gestorský

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020

2019/2209(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

gestorský

Výročná správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

2019/2202(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Michael GAHLER [PPE]

gestorský

Výročná správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom

2019/2201(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

gestorský

Výročná správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom

2019/2200(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Sven MIKSER [S&D]

gestorský

Turecko - výročná správa o pokroku za rok 2019

2019/2176(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

gestorský