Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Turecko - výročná správa o pokroku za rok 2019

2019/2176(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

gestorský

Srbsko - výročná správa o pokroku za rok 2019

2019/2175(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

gestorský

Severné Macedónsko - výročná správa o pokroku za rok 2019

2019/2174(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

gestorský

Čierna Hora – výročná správa o pokroku za rok 2019

2019/2173(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Tonino PICULA [S&D]

gestorský

Kosovo - výročná správa o pokroku za rok 2019

2019/2172(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

gestorský

Bosna a Hercegovina - výročná správa o pokroku za rok 2019

2019/2171(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Paulo RANGEL [PPE]

gestorský

Albánsko - výročná správa o pokroku za rok 2019

2019/2170(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Isabel SANTOS [S&D]

gestorský

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - výročná správa

2019/2136(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

David McALLISTER [PPE]

gestorský

Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - výročná správa za rok 2018

2019/2135(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

gestorský

Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti - výročná správa za rok 2018

2019/2125(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

gestorský