Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings

11-11-2019 - 09:58

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

05-11-2019 - 14:38
AGRI Schôdza
05-11-2019 - 09:08
AGRI Schôdza
08-10-2019 - 11:01
AGRI ENVI Vypočutie

Úvodné slová

Norbert Lins

Vitajte vo výbore AGRI!

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) je dôležitým aktérom pri formovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ako aj politík v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín, kvality poľnohospodárskych výrobkov, lesného hospodárstva a agrolesníctva v Únii. Jadrom jeho práce je príprava správ k legislatívnym návrhom prerokúvaným v rámci spolurozhodovacieho postupu Parlamentu a Rady, ktoré majú byť prijaté na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy