Najnovšie udalosti

Next AGRI meetings - 2020 -

14-01-2020 - 11:55

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

09:00 / 11:30 Prebieha AGRI
14:30 / 18:30 AGRI

Multimediálna knižnica

05-12-2019 - 09:11
AGRI ENVI PETI Schôdza
04-12-2019 - 14:39
AGRI ENVI Schôdza
04-12-2019 - 09:08
AGRI Schôdza

Úvodné slová

Norbert Lins

Vitajte vo výbore AGRI!

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) je dôležitým aktérom pri formovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ako aj politík v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín, kvality poľnohospodárskych výrobkov, lesného hospodárstva a agrolesníctva v Únii. Jadrom jeho práce je príprava správ k legislatívnym návrhom prerokúvaným v rámci spolurozhodovacieho postupu Parlamentu a Rady, ktoré majú byť prijaté na plenárnej schôdzi.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy